Dimaklumkan bahawa JPA telah menyediakan kemudahan untuk membuat Permohonan Cuti HRMIS melalui Perkhidmatan mySMS JPA bermula pada 03 Ogos 2011. Format penghantaran untuk menggunakan perkhidmatan mySMS tersebut adalah seperti berikut:

Perkhidmatan mySMS Keterangan Format Penghantaran Status
HRMISCUTI

Permohonan cuti rehat HRMIS melalui SMS Syarat:

1) Nombor tel. telah didaftarkan di dalam HRMIS.
2) Tarikh cuti yang dimohon tidak 'backdated'.
3) Aliran kerja LV001 dan LV002 lengkap.

Taip JPA HRMISCUTI <NO. KAD PENGENALAN BARU><TARIKH MULA DDMMYYYY> <TARIKH AKHIR DDMMYYYY>

(Contoh: JPA HRMISCUTI 123456789012 19082011 20082011)

SMS ke 15888 Aktif
(03/08/2011)

Senarai Perkhidmatan mySMS JPA