Monday, 24 July 2017
 
+
 
-
 
:
  • Home

Pemakluman Berkenaan Pekeliling SBPA

Pekeliling Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam (SBPA) akan mula dihebahkan di Portal JPA setelah Rang Undang-Undang Perbekalan Bagi Bajet 2012 diluluskan oleh Parlimen.

Print

icopejpm icomsc hrmis intan esila esila pencen spa jpm