Saturday, 29 April 2017
 
+
 
-
 
:
  • Home

Circular Letter 2012

Full article available in Bahasa Melayu only.

NO CIRCULARS LETTER
DOWNLOAD
1 Perubahan Penetapan Gaji Permulaan Berikutan Pelaksanaan Jadual Gaji Minimum – Maksimum Menggantikan Jadual Gaji Matriks

2 Dasar Baru Pelantikan Secara Peminjaman, Pertukaran Sementara Dan Pertukaran Tetap
3 Kaedah Pemberian Anjakan Gaji Berdasarkan Jadual Gaji Minimum-Maksimum
4 Pelantikan Syarikat Bagi Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Berada Di Luar Negara Atas Urusan Persendirian


Print

icopejpm icomsc hrmis intan esila esila pencen spa jpm