NameFrom
To
03 September 2012

Puan Zurina Binti Ahmad

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kesejahteraan Bandar, Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Puan Wan Hasmah Binti Wan Mohd

Ketua Pengarah, Jabatan Pembangunan Wanita, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan dan Pembangunan Biodiversiti Hutan, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

Puan Zurinah Binti Pawanteh

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan dan Pembangunan Biodiversiti Hutan,Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

Ketua Pengarah, Jabatan Pembangunan Wanita, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

11 September 2012

Encik Hassan Bin Jantan

Perunding Kanan, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Encik Mohamed Bin Murad

Perunding Kanan, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan, Kementerian Pelajaran

YBhg. Dato’ Dr. Halim Bin Man

Perunding Kanan, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Setiausaha Bahagian Kanan, Bahagian Pembangunan, Kementerian Kesihatan

Tuan Syed Ramli Bin Syed Shaari

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan, Kementerian Pertahanan

Timbalan Setiausaha Bahagian Kanan, Bahagian Pembangunan, Kementerian Pertahanan

Encik Zulkafli Bin Abdul Karim

Perunding Kanan, Jabatan Insolvensi, Jabatan Perdana Menteri

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan, Kementerian Pertahanan

YBhg. Dato’ Salim Bin Parlan

Perunding Kanan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Pasukan Petugas Pemantau Projek, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

12 September 2012

YBhg. Dato’ Lamien Bin Sawiyo

Setiausaha, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

Ketua Pentadbir Parlimen Malaysia, Parlimen Malaysia

YBhg. Dato’ Ramli Bin Juhari

Timbalan Setiausaha (Pembangunan),Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

Setiausaha, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

Encik Zainal Abidin Bin Ahmad

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengambilan Khas, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

Timbalan Setiausaha (Pengambilan), Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

18 September 2012

YBhg. Dato’ Nazirruddin Bin Abd Rahman

Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan), Kementerian Pelajaran

Ketua Pasukan Petugas Pemantau Projek, Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri

Encik Mohd Sallehhuddin Bin Hassan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Khidmat Pengurusan, Kementerian Pelajaran

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan, Kementerian Pelajaran

YBhg. Dato’ Mohd Shafiq Bin Abdullah

Timbalan Pengarah Khidmat Pengurusan, Seksyen Khidmat Pengurusan Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Unit e-Perolehan, Kementerian Kewangan

YBhg. Dato’ Abd. Shukor Bin Ibrahim

Unit e-Perolehan, Kementerian Kewangan

Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan), Kementerian Pelajaran

Puan Hasanah Binti Abd Hamid

Timbalan Ketua Pengarah (Strategik), Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

Setiausaha Bahagian Kanan (Pembangunan dan Perolehan), Bahagian Pengurusan, Kementerian Dalam Negeri

YBhg. Dato’ Daud Bin Tahir

Timbalan Ketua Setiausaha (Perdagangan Dalam Negeri), Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan

Timbalan Ketua Setiausaha Kanan (Pengurusan), Kementerian Dalam Negeri

24 September 2012

Puan Wong Wen Miin

Timbalan Setiausaha Bahagian, Seksyen Pasaran Kewangan dan Aktuari, Bahagian Pengurusan Pinjaman, Pasaran Kewangan dan Aktuari, Kementerian Kewangan

Timbalan Setiausaha Bahagian, (Operasi/Kewangan), Bahagian Pinjaman Perumahan, Kementerian Kewangan

YBrs. Dr. Chen Chaw Min

Timbalan Setiausaha Bahagian, (Operasi/Kewangan), Bahagian Pinjaman Perumahan, Kementerian Kewangan

Timbalan Setiausaha Bahagian, Seksyen Pasaran Kewangan dan Aktuari, Bahagian Pengurusan Pinjaman, Pasaran Kewangan dan Aktuari, Kementerian Kewangan

25 September 2012

Encik Borhan Bin Dolah

Perunding Kanan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Ketua Setiausaha, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato’ Basiran Bin Saban

Perunding Kanan, Bahagian Pasca Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato’ Mat Aron Bin Deraman

Perunding Kanan, Jabatan Insolvensi, Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan, Jabatan Insolvensi, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato’ Md Basar Bin Abdul Rahman

Perunding Kanan, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kesejahteraan Bandar, Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar

Encik Arifin Bin Che Mat

Perunding Kanan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan), Jabatan Pengangkutan Jalan, Kementerian Pengangkutan

Encik Yahaya Bin Mohamad

Timbalan Pengarah (Pengurusan Tanah), Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan, Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar

Pengarah Tanah dan Galian, Wilayah Persekutuan, Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar

Encik Zainal Azman Bin Abu Seman

Timbalan Pengarah I, Industri Pembuatan, Sains dan Teknologi, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Pengarah II, Seksyen Pengagihan, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Encik Zolkopli Bin Dahalan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kewangan dan Pembangunan, Jabatan Perdana Menteri

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kewangan, Jabatan Perdana Menteri

Cik Ku Maharum Binti Ku Yaacob

Timbalan Pengarah, Cawangan Skim Perkhidmatan, Bahagian Pembangunan Organisasi, Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Pengarah Kanan, Cawangan Inspektorat, Bahagian Pembangunan Organisasi, Jabatan Perkhidmatan Awam

Encik Ayatillah Bin Ahmad

Pengarah, Direktorat Strategik I, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah (Strategik), Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

26 September 2012

YBhg. Dato’ Omar Bin Awang

Perunding Kanan, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan, Kewangan dan Sumber Manusia, Kementerian Sumber Manusia


Last Update: 28 September 2012