Sabtu, 23 Jun 2018
 
   
 
+
 
-
 
:
     
Carian:
  • Laman Utama

Surat Edaran 2013

 

No.Surat EdaranMuat Turun
1 Persediaan Pengisian Jawatan Penolong Pegawai Tadbir (PPT) Gred N32 Dan Gred N36 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan Bagi Tahun 2013/2014

2 Urusan Pemangkuan Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred 17 ke Gred W22 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan (Sektor Dalam Negeri)

3 Urusan Pemangkuan Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W22 Ke Gred W26 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan (Sektor Dalam Negeri)

4 Pindaan Kuasa Menimbang Bagi Pelantikan Secara Kontrak Pesara Dan Pesara Pilihan Ke Dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi

5 Urusan Pertimbangan Kenaikan Pangkat Pegawai Kumpulan Pelaksana Perkhidmatan Gunasama Persekutuan Yang Telah Memangku Sebelum 1 September 2012

6 Garis Panduan Kemudahan Cuti Belajar Bergaji Penuh Kepada Kumpulan Sokongan Bagi Mengikuti Latihan Kemahiran (Teknikal Dan Vokasional) Di Bawah SKILLSMALAYSIA

7 Cuti Tanpa Rekod Perayaan Vaisakhi

8 Kuasa Menimbang Pelantikan Secara Pertukaran Sementara Dan Peminjaman Pegawai Awam Persekutuan

9 Urusan Persediaan Pengumpulan Data Bagi Pegawai Kumpulan Pelaksana Perkhidmatan Gunasama Persekutuan Yang Telah Berkhidmat Tiga Belas (13) Tahun Dan Lebih Dalam Skim Perkhidmatan Dan Perkhidmatan Semasa

10 Kelayakan Cuti Tanpa Rekod Perayaan Vaisakhi

11 Leave Freeze For Civil Servants Appointed On Duty By Election Commission For The 13th General Election.

12 Latest list of overseas Malaysia Delegates rank as Hardship placement

13 Pembatalan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 1974 - Tuntutan Elaun Bagi Anggota Pasukan Polis Hutan (P.P.H) Yang Menjalankan Tugas Selain Daripada Tugas Operasi

14 Tempoh Minimum Pemangkuan Sebelum Dipertimbangkan Kenaikan Pangkat

15 Termination Of Acting For Officer Being Imposed With A Disciplinary Punishment During Acting

16 Aktiviti Pengujian Prestasi Hrmis Melalui Pengisian LNPT 2013Cetak

icopejpm  icomsc  hrmis  intan  esila  esila  pencen  spa  jpm  Puspanita JPA