NamaDari
Ke
20 Febuari 2013
Encik Hasan Bin Ismail

Pengarah, Seksyen Pertanian, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah (Sektoral), Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato’ Mohd Shafie Bin Arifin

Pengarah, Institut Tanah dan Ukur Negara, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

Timbalan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (Penyelarasan dan Operasi), Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

Puan Kamariah Binti Mohd Noah

Pengarah, Bahagian Pembangunan dan Perolehan, Jabatan Penjara Malaysia, Kementerian Dalam Negeri

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan, Kementerian Dalam Negeri


Last Update: 05 March 2012