Cetak PDF

BAHAGIAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN

Pengarah

Datin Dr. Rosslina Bt Ahmad Mokhtar
Alamat e-mail ini dilindungi dari spambots. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk paparkannya

Pengalaman

  • Pegawai Kewangan, Lembaga Lebuhraya Malaysia (1983)
  • Pegawai Tadbir Am, MAMPU, Jabatan Perdana Menteri (1984)
  • Penolong Setiausaha, Bahagian Kabinet, Jabatan Perdana Menteri (1986-1991)
  • Penolong Setiausaha (Kewangan), Bahagian Kewangan Perbendaharaan (1991-1993)
  • Penolong Setiausaha, Bahagian Industri, MITI(1995-1998)
  • Setiausaha Sulit Kanan kepada Menteri, MITI (1998-2001)
  • Ketua Pen. Setiausaha, Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Pelancongan (2001-2003)
  • Penyelaras Program Kanan, Program Kepimpinan, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) (1.12.2007-1.4.2008)
  • Timbalan Pengarah Kanan, Bahagian Pembangunan Modal Insan, Jabatan Pekhidmatan Awam (2.4.2008-1.6.2014)
  • Pengarah, Bahagian Pembangunan Modal Insan, Jabatan Pekhidmatan Awam (2.6.2014 - sekarang)

Visi

Peneraju dalam bidang penajaan untuk Pembangunan Sumber Manusia Sektor Awam dan Negara.

Misi

Membangunkan sumber manusia yang kompeten untuk memenuhi keperluan strategik sektor awam dan Negara.

Objektif

Memastikan keperluan sumber manusia yang berpengetahuan, terlatih dan kompeten untuk keperluan strategik sektor awam dan negara dipenuhi melalui dasar latihan dan program penajaan yang dinamik.