Jumaat, 22 Febuari 2019
 
   
 
+
 
-
 
:
     

Tajaan & Latihan

Urusan berkaitan penajaan bagi pelajar dan penjawat awam untuk kursus-kursus pengajian pelbagai peringkat di dalam dan luar negara. Urusan semakan akaun pembiayaan oleh kerajaan dan bayaran balik atau gantirugi oleh bekas pelajar kepada kerajaan.

 

BMIpedia

Kompilasi soalan lazim maklumat Penajaan dan Latihan JPA

 

Diploma Siswazah Penyalahgunaan Dadah / Sarjana Kaunseling

Pegawai-pegawai Yang Terlibat Dalam Pencegahan Dadah

 

Economic Partnership Programme (EPP) -Junior / Middle

Pegawai Kumpulan P&P Gred 41-44 (JUNIOR) dan Gred 48-54 (MIDDLE)

 

Hadiah Latihan Persekutuan (HLP)

Pegawai kerajaan dari kumpulan P&P

 

Hadiah Latihan Persekutuan Separa Biasiswa (HLPSB)

Pegawai kerajaan dari kumpulan P&P

 

Lapor Diri

Pelajar Tamat Pengajian

 

Muat Turun Borang Tajaan/Pelajar

Borang-borang untuk pelajar / pegawai tajaan biasiswa JPA

 

Portal Tajaan & Latihan

Portal eSILA Esila Sistem MySELF 1MCSRS

 

Program Dermasiswa B40

Penajaan kepada pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah

 

Program Khas Jepun, Korea, Perancis, Jerman (JKPJ)

Penajaan kepada pelajar lepasan SPM

 

Program Penajaan 9A+

Penajaan kepada pelajar cemerlang lepasan SPM

 

Program Pelajar Cemerlang

Penajaan kepada lepasan Ijazah Pertama/Sarjana tajaan JPA

 

Program Ijazah Dalam Negara (PIDN)

Untuk Pelajar Ijazah Pertama

 

Program Penajaan Nasional (PPN)

Penajaan kepada pelajar paling cemerlang lepasan SPM

 

Program Pembangunan Eksekutif Di NHI

Pegawai kerajaan dari kumpulan P&P dan Pelaksana

 

Program Pertukaran Belia Malaysia-Korea

Pegawai Kumpulan Pelaksana Gred 1-40

 

Program Universiti Perdana

Penajaan kepada calon-calon yang dicalonkan oleh Universiti Perdana

 

Young Leaders Programme (YLP)

Pegawai-pegawai muda kumpulan P&P Gred 41 ke atas

Cetak

icopejpm  icomsc  hrmis  intan  esila  esila  pencen  spa  jpm  Puspanita JPA