Rabu, 22 November 2017
 
   
 
+
 
-
 
:
     
Carian:

Tajaan & Latihan

Urusan berkaitan penajaan bagi pelajar dan penjawat awam untuk kursus-kursus pengajian pelbagai peringkat di dalam dan luar negara. Urusan semakan akaun pembiayaan oleh kerajaan dan bayaran balik atau gantirugi oleh bekas pelajar kepada kerajaan.

 

Lapor Diri

Pelajar Tamat Pengajian

 

Portal Tajaan & Latihan

Portal eSILA Esila Sistem MySELF 1MCSRS

 

Diploma Siswazah Penyalahgunaan Dadah / Sarjana Kaunseling

Pegawai-pegawai kumpulan P&P serta Kumpulan Pelaksana

 

Economic Partnership Programme (EPP) -Junior / Middle

Pegawai Kumpulan P&P Gred 41-44 (JUNIOR) dan Gred 48-54 (MIDDLE)

 

Hadiah Latihan Persekutuan (HLP)

Pegawai kerajaan dari kumpulan P&P

 

Hadiah Latihan Persekutuan Separa Biasiswa (HLPSB)

Pegawai kerajaan dari kumpulan P&P

 

Program Pembangunan Eksekutif Di COTI (Junior)

Pegawai kumpulan P&P Gred 41-44

 

Young Leaders Programme (YLP)

Pegawai-pegawai muda kumpulan P&P Gred 41 ke atas

 

Muat Turun Borang Tajaan/Pelajar

Borang-borang untuk pelajar / pegawai tajaan biasiswa JPA

Cetak

icopejpm  icomsc  hrmis  intan  esila  esila  pencen  spa  jpm  Puspanita JPA