Jumaat, 22 Febuari 2019
 
   
 
+
 
-
 
:
     

Perkhidmatan Online

Statistik Transaksi Perkhidmatan Online JPA Bagi Tahun 2019

Statistik Transaksi Perkhidmatan Online JPA Bagi Tahun 2018

Statistik Transaksi Perkhidmatan Online JPA Bagi Tahun 2017

 

 PENJAWAT AWAM

Muat Turun Manual Pengguna
 1. Sistem Peperiksaan Perkhidmatan Awam
 2. Portal E-Pembelajaran Sektor Awam (EPSA)
 3. IT Skill Assessment & Certification (ISAC)  
 4. Pembangunan Kerjaya (EZSkim)
 5. Sistem Ujian Profil PTD  
 6. Sistem Pengurusan Audit Nilai
 7. Sistem Ujian Psikologi Online
 8. Sistem Ujian Khas Hadiah Latihan Persekutuan  
 9. Kursus Di INTAN  
 10. Aplikasi MyHRMIS Cuti
 11. Aplikasi MyHRMIS Profil
 12. Portal Perpustakaan JPA  
   

 PESARA KERAJAAN

 
 13. Sistem Cetakan Penyata Pencen  
 14. Sistem Semakan Status Permohonan Persaraan  
 15. Pengiraan Anggaran Pencen Wajib  
 16. Pengiraan Anggaran Pencen Pilihan  
   

 ORANG AWAM / PELAJAR

 
 17. Gerbang Maklumat Modal Insan (eSILA)
 18. Ujian Psikometrik Pelajar Biasiswa (UKBP)  
 19. Malaysian Student Engagement Online Feed) (MySELF)  
 20. Sistem Penawaran Tajaan JPA (ePenawaran)  
 21. Sistem Semakan Status Penerimaan Dokumen JPA (eStatus)  
   

 Portal Interaktif Pelajar

 
 22. Sistem Penyata Akaun  
 23. Sistem Elaun Sara Hidup  
 24. Sistem Semakan Bil Bulanan Pinjaman  
 25. Sistem Semakan Bayaran Gantirugi  
 26. Sistem Semakan Senarai Hitam  
   

 PENJAWAT AWAM/ ORANG AWAM / PESARA KERAJAAN/ PELAJAR

 
 27. e-Pelanggan
 28. e-Kaunseling Perkhidmatan Awam  
 29. Sistem Pengurusan Meja Bantuan (SPMB)  
   

 PERKHIDMATAN ONLINE INTAN

 
 30. E-Pembelajaran Sektor Awam (EPSA)  
 31. Permohonan Kursus  
 32. Penyemakan Status Permohonan Kursus  
 33. ALMP untuk JUSA  
 34. Pembelian Penerbitan INTAN (eBayaran Melalui Kad Kredit)  
 35. Permohonan ISAC  
 36. Penyemakan Keputusan ISAC  
 37. WEB OPAC  
   

 TRANSFORMASI PERKHIDMATAN AWAM

 
 38. JPA-Monitor  


    
    

Cetak

icopejpm  icomsc  hrmis  intan  esila  esila  pencen  spa  jpm  Puspanita JPA