Isnin, 17 Disember 2018
 
   
 
+
 
-
 
:
     

Perkhidmatan Online

Statistik Transaksi Perkhidmatan Online JPA Bagi Tahun 2018

Statistik Transaksi Perkhidmatan Online JPA Bagi Tahun 2017

 

 PENJAWAT AWAM

Muat Turun Manual Pengguna
 1. Sistem Peperiksaan Perkhidmatan Awam
 2. Portal E-Pembelajaran Sektor Awam (EPSA)
 3. IT Skill Assessment & Certification (ISAC)  
 4. Pembangunan Kerjaya (EZSkim)
 5. Sistem Ujian Profil PTD  
 6. Sistem Pengurusan Audit Nilai
 7. Sistem Ujian Psikologi Online
 8. Sistem Ujian Khas Hadiah Latihan Persekutuan  
 9. Kursus Di INTAN  
 10. Aplikasi MyHRMIS Cuti
 11. Aplikasi MyHRMIS Profil
 12. Portal Perpustakaan JPA  
   

 PESARA KERAJAAN

 
 13. Sistem Cetakan Penyata Pencen  
 14. Sistem Semakan Status Permohonan Persaraan  
 15. Pengiraan Anggaran Pencen Wajib  
 16. Pengiraan Anggaran Pencen Pilihan  
   

 ORANG AWAM / PELAJAR

 
 17. Gerbang Maklumat Modal Insan (eSILA)
 18. Ujian Psikometrik Pelajar Biasiswa (UKBP)  
   

 Portal Interaktif Pelajar

 
 19. Sistem Penyata Akaun  
 20. Sistem Elaun Sara Hidup  
 21. Sistem Semakan Bil Bulanan Pinjaman  
 22. Sistem Semakan Bayaran Gantirugi  
 23. Sistem Semakan Senarai Hitam  
   

 PENJAWAT AWAM/ ORANG AWAM / PESARA KERAJAAN/ PELAJAR

 
 24. e-Pelanggan
 25. e-Kaunseling Perkhidmatan Awam  
 26. Sistem Pengurusan Meja Bantuan (SPMB)  
   

 PERKHIDMATAN ONLINE INTAN

 
 27. E-Pembelajaran Sektor Awam (EPSA)  
 28. Permohonan Kursus  
 29. Penyemakan Status Permohonan Kursus  
 30. ALMP untuk JUSA  
 31. Pembelian Penerbitan INTAN (eBayaran Melalui Kad Kredit)  
 32. Permohonan ISAC  
 33. Penyemakan Keputusan ISAC  
 34. WEB OPAC  
   

 TRANSFORMASI PERKHIDMATAN AWAM

 
 35. JPA-Monitor  


    
    

Cetak

icopejpm  icomsc  hrmis  intan  esila  esila  pencen  spa  jpm  Puspanita JPA