Rabu, 18 Januari 2017
 
+
 
-
 
:

Piagam Pelanggan

 

Pencapaian Piagam Pelanggan JPA Tahun 2016 (semasa)

Pencapaian Piagam Pelanggan JPA Tahun 2015


Kami berjanji :

 • Memberi perkhidmatan yang cemerlang melalui perancangan, penggubalan dan pelaksanaan dasar pengurusan sumber manusia dengan menepati ciri-ciri kualiti seperti berikut:
   • Cepat dalam semua tindakan;
   • Tepat dalam membuat keputusan;
   • Layanan mesra kepada pelanggan;
   • Menepati masa yang dijanjikan;
   • Adil dan saksama dalam pertimbangan;
   • Menentukan perkhidmatan dan maklumat mudah diperolehi serta boleh dipercayai; dan
   • Menepati undang-undang, dasar dan peraturan.
 • Membangunkan organisasi perkhidmatan awam yang mantap melalui penyusunan semula struktur organisasi, skim perkhidmatan dan perjawatan secara berterusan selaras dengan skop tanggungjawab semasanya supaya dapat berfungsi dengan optimum.
 • Memastikan pengurusan modal insan yang terbaik bertujuan meningkatkan keberkesanan dan kecekapan anggota Perkhidmatan Awam melalui pembangunan sistem-sistem dan amalan-amalan terkini.
 • Meningkatkan produktiviti dan kecekapan modal insan Perkhidmatan Awam melalui latihan pra-perkhidmatan dan dalam perkhidmatan mengikut dasar latihan Perkhidmatan Awam.
 • Menarik, membangun dan mengekalkan tenaga kerja berpotensi ke arah prestasi yang cemerlang melalui pengurusan gaji, elaun dan pelbagai kemudahan yang disediakan.
 • Memastikan hubungan yang harmonis antara majikan-pekerja melalui penyebaran maklumat secara lebih meluas bagi meningkatkan kesefahaman antara mereka dalam isu-isu berkepentingan bersama.
 • Mentadbir undang-undang pencen Perkhidmatan Awam dan memastikan faedah persaraan dibayar kepada penerima yang layak.
 • Membangunkan sumber manusia melalui pendekatan psikologi dan kaunseling serta latihan kepada anggota Perkhidmatan Awam secara efektif dan efisien berteraskan prinsip, etika dan piawaian amalan yang ditetapkan.
 • Memastikan maklum balas kepada pertanyaan dan aduan pelanggan adalah cepat, tepat dan mesra serta menepati tempoh-tempoh berikut:
  • Akuan penerimaan dalam masa satu hari; dan
  • Menyelesaikan aduan dalam masa 7 hari.


SISTEM PENGURUSAN KUALITI DI JPA


JPA komited kepada pengurusan dan pembangunan sumber manusia yang dinamik, berkesan, cekap dan adil bagi mewujudkan sektor awam yang cemerlang.


Pengurusan penyediaan dasar

 • Menggubal dasar dan peraturan pengurusan sumber manusia dalam tempoh 12 bulan daripada tarikh arahan dikeluarkan.
 • Menyediakan Pekeliling Perkhidmatan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh keputusan diterima.
 • Menyediakan Surat Pekeliling Perkhidmatan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh keputusan diterima.
 • Menyediakan Surat Edaran/Surat Pemakluman dalam tempoh 1 bulan dari tarikh keputusan diterima.
 • Menyediakan maklum balas keputusan Jemaah Menteri mengikut masa yang ditetapkan oleh Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri.

Menyelesaikan urusan kajian perjawatan mulai tarikh maklumat lengkap diterima seperti berikut:

 • Kajian penyusunan semula organisasi dalam tempoh lima (5) bulan.
 • Kajian pengukuhan perjawatan dalam tempoh lima (5) bulan bagi permohonan yang melibatkan jawatan utama (JUSA), Jawatan Gred Khas atau/dan jumlah jawatan dipohon melebihi 200.
 • Kajian pengukuhan perjawatan dalam tempoh empat (4) bulan bagi permohonan yang tidak melibatkan jawatan utama (JUSA), Jawatan Gred Khas atau/dan jumlah jawatan dipohon kurang 200.
 • Kajian Pengukuhan Perjawatan dalam tempoh satu (1) bulan bagi permohonan yang melibatkan pelaksanaan Pekeliling Perkhidmatan.

Membekalkan anggota perkhidmatan Gunasama dalam tempoh 3 minggu selepas tarikh keputusan pihak berkuasa yang berkaitan.


Menguruskan penetapan gaji secara Khas Untuk Penyandang (KUP) anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan yang terlibat dalam urusan peminjaman/pertukaran sementara dalam tempoh 3 minggu dan pertukaran pelantikan/kenaikan pangkat secara lantikan/penyelarasan pencen dalam tempoh 6 minggu dari tarikh permohonan yang lengkap diterima.


Memastikan urusan di bawah Hadiah Latihan Persekutuan diuruskan seperti berikut:

 • Mengeluarkan keputusan permohonan Hadiah Latihan Persekutuan selepas tarikh akhir pencalonan diterima daripada Ketua Perkhidmatan dalam tempoh 3 minggu (21 hari).
 • Meluluskan permohonan pindaan syarat tajaan dalam tempoh 12 minggu (60 hari).
 • Menguruskan bayaran elaun, yuran dan tuntutan dalam dan luar negara dalam tempoh 2 minggu (14 hari) dari tarikh invois dari luar dan dalam negara diterima dengan dokumen lengkap.

Memberi perkhidmatan kaunseling individu kepada anggota perkhidmatan awam persekutuan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja bagi kes baru dari tarikh penerimaan permohonan tertakluk kepada persetujuan dan kehadiran klien.


Menguruskan hubungan Majikan - Pekerja melalui Mesyuarat Majlis Bersama Kebangsaan (MBK) sekurang-kurangnya sekali setahun bagi MBK Pekerja-pekerja Pengurusan dan Profesional, MBK Pekerja-pekerja Sains dan Teknologi Dalam Kumpulan Sokongan dan MBK Pekerja-pekerja Am Dalam Kumpulan Sokongan.


 • Memastikan ganjaran dan pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) dibayar dalam tempoh 30 hari dari tarikh persaraan wajib tertakluk kepada dokumen lengkap diterima mengikut jadual yang ditetapkan (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4/2003).
 • Memastikan pencen dibayar dalam tempoh 30 hari dari tarikh persaraan wajib tertakluk bahawa segala dokumen persaraan adalah lengkap diterima mengikut jadual yang ditetapkan (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4/2003).

 • Menentukan supaya 90% daripada bilangan aduan dibuat siasatan dan diberi maklum balas dalam masa 7 hari dari tarikh aduan didaftarkan.
 • Memberi maklum balas kepada setiap aduan mengenai kerosakan peralatan komputer yang diterima dalam tempoh 2 hari dan menyelesaikan masalah dalam tempoh 3 hari berikutnya bagi kes yang tidak melibatkan pembekal yang tiada ikatan kontrak penyelenggaraan.

Memastikan pegawai JPA di semua peringkat mengikuti latihan sekurang-kurangnya tujuh hari setahun. 

Cetak

icopejpm  icomsc  hrmis  intan  esila  esila  pencen  1mcsrs  spa  jpm