Cetak PDF

Sistem Atas Talian JPA

 

PENJAWAT AWAM
1. Sistem Peperiksaan Perkhidmatan Awam - Manual Pengguna
  1. Permohonan menduduki Peperiksaan Perkhidmatan Awam
  2. Semak status permohonan Peperiksaan Perkhidmatan Awam dan cetak slip menduduki peperiksaan
  3. Semak keputusan permohonan Peperiksaan Perkhidmatan Awam
2. Portal E-Pembelajaran Sektor Awam (EPSA) - Manual Pengguna
3. IT Skill Assessment & Certification (ISAC)
4. Pembangunan Kerjaya (EZSkim) - Manual Pengguna
5. Sistem Ujian Profil PTD
6. Sistem Audit NilaiManual Pengguna
7. Sistem Ujian Psikologi OnlineManual Pengguna
8. Sistem Ujian Khas Hadiah Latihan Persekutuan
9. Kursus Di INTAN
PESARA KERAJAAN
10. Sistem Cetakan Penyata Pencen
12. Sistem Pertanyaan Status Pemberian Taraf Berpencen (PTB)
13. Pemakluman Kematian Pesara
14. Sistem Semakan Status Permohonan Persaraan
15. Pengiraan Anggaran Pencen Wajib
16. Pengiraan Anggaran Pencen Pilihan
17. Integrasi BP- Jobs Malaysia
ORANG AWAM / PELAJAR
18. Gerbang Maklumat Modal Insan (eSILA) - Manual Pengguna
19. Ujian Psikometrik Pelajar Biasiswa (UKBP)
Portal Interaktif Pelajar
20. Sistem Penyata Akaun
21. Sistem Elaun Sara Hidup
22. Sistem Semakan Bil Bulanan Pinjaman
23. Sistem Semakan Bayaran Gantirugi
24. Sistem Semakan Senarai Hitam
PENJAWAT AWAM/ ORANG AWAM / PESARA KERAJAAN/ PELAJAR
25. e-Pelanggan - Manual Pengguna / Takwim
26. Sistem Maklumbalas - Manual Pengguna
27. e-Kaunseling Perkhidmatan Awam
28. e-Minda Sejahtera