Cetak PDF

Sistem Atas Talian JPA

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Pada Portal JPA

Transaksi Perkhidmatan Online JPA 2013

PENJAWAT AWAM
1. Sistem Peperiksaan Perkhidmatan Awam
  1. Permohonan menduduki Peperiksaan Perkhidmatan Awam
  2. Semak status permohonan Peperiksaan Perkhidmatan Awam dan cetak slip menduduki peperiksaan
  3. Semak keputusan permohonan Peperiksaan Perkhidmatan Awam
2. Portal E-Pembelajaran Sektor Awam (EPSA)
3. IT Skill Assessment & Certification (ISAC)
4. Pembangunan Kerjaya (EZSkim)
5. Sistem Ujian Profil PTD
6. Sistem Audit Nilai
7. Sistem Ujian Psikologi Online
8. Sistem Ujian Khas Hadiah Latihan Persekutuan
9. Kursus Di INTAN
PESARA KERAJAAN
10. Sistem Cetakan Penyata Pencen
12. Sistem Pertanyaan Status Pemberian Taraf Berpencen (PTB)
13. Pemakluman Kematian Pesara
14. Sistem Semakan Status Permohonan Persaraan
15. Pengiraan Anggaran Pencen Wajib
16. Pengiraan Anggaran Pencen Pilihan
17. Integrasi BP- Jobs Malaysia
ORANG AWAM / PELAJAR
18. Gerbang Maklumat Modal Insan (eSILA)
19. Pengiktirafan Kelayakan Ijazah (eSISRAF)
20. Ujian Psikometrik Pelajar Biasiswa (UKBP)
Portal Interaktif Pelajar
21. Sistem Penyata Akaun
22. Sistem Elaun Sara Hidup
23. Sistem Semakan Bil Bulanan Pinjaman
24. Sistem Semakan Bayaran Gantirugi
25. Sistem Semakan Senarai Hitam
PENJAWAT AWAM/ ORANG AWAM / PESARA KERAJAAN/ PELAJAR
26. e-Pelanggan
27. Sistem Maklumbalas
28. e-Kaunseling Perkhidmatan Awam
29. e-Minda Sejahtera