BIL PEKELILING PERKHIDMATAN
MUAT TURUN
1 Panduan Mewujudkan Perkhidmatan Kaunseling Di Agensi Awam
2 Hari Rehat Sabtu Bagi Sektor Awam Di Negeri Kedah, Negeri Terengganu Dan Agensi Persekutuan Negeri Kelantan
3 Bayaran Insentif Tugas Kewangan
4 Bantuan Khas Kewangan Tahun 1999
5 Garis Panduan Bagi Pengurusan Harta Intelek Yang Dimiliki Oleh Kerajaan Dan Agihan Saguhati Hasil Penyelidikan Yang Dikomersialkan Kepada Pegawai-Pegawai Awam
6 Skim Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma
7 Skim Bayaran Upah Ikut Jam Atau Kerja
8 Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor
9 Pindaan Skim-Skim Perkhidmatan Jururawat Pergigian Gred U8 Dan Juruteknik Pergigian Gred U8
10 Gred G8, Pembantu Ehwal Ekonomi Gred E7, Pembantu Penyelidik Gred Q8 Dan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N9
11 Pembatalan Pengurangan Imbuhan Tetap Keraian Dan Imbuhan Tetap Khidmat Awam
13 Imbuhan Tahunan 1999
14 Bayaran Khas Prestasi 1999