Isnin, 20 Ogos 2018
 
   
 
+
 
-
 
:
     
Carian:
 • Home

Prinsip Perkhidmatan

Article available on in Malay.

Pengurusan Prestasi

 1. Dasar dan Peraturan

  BIL PERKARA TARIKH KUATKUASA
  1. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 / P.U.(A) 176/2005 1 Mei 2005
 2. Pekeliling Perkhidmatan

  BIL PERKARA PENERANGAN
  1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 23 Tahun 2007 Persaraan Demi Kepentingan Perkhidmatan Awam
  2. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2007 Panduan Pengurusan Pejabat
  3. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2002 Pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia bagi Anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan
  • Lampiran A2 – Panduan Pelaksanaan Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam Malaysia
  • Lampiran A3 – Panduan Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan (SKT)
  4. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 2002 Garis Panduan Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Anggota Perkhidmatan Awam.
 3. Surat Pekeliling Perkhidmatan

  BIL PERKARA PENERANGAN
  1. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 20 Tahun 2008
  2. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 19 Tahun 2008 Pengubahsuaian Penilaian Tahap Kecekapan
  3. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2002 Kaedah Pergerakan Gaji Pegawai Cuti Belajar Bergaji Penuh, Separuh Gaji dan Cuti Tanpa Gaji Di Bawah SSM
  4. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 Pemantapan Pengurusan Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam
  5. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3/2009 Borang Laporan Penilaian Prestasi Khas Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam
 4. Surat Edaran

  BIL RUJUKAN PERKARA
  1. JPA(S)K 256/6/27 KLT.2(12) Bertarikh 13 Disember 2007 Pengurusan Penilaian Prestasi Tahunan Pegawai Awam

Print

icopejpm icomsc hrmis intan esila esila pencen spa jpm