PELANTIKAN PENAWARAN PENGURUSAN PRESTASI TATATERTIB TANGGUNG KERJA

Tatatertib

 1. Dasar dan Peraturan

  BIL PERKARA TARIKH KUATKUASA
  1 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) (Pindaan) 2015 / P.U(A) 252/2015 1 Julai 2015
  2 Perintah Badan-Badan Berkanun (Tatatertib Dan Surcaj) (Pindaan Jadual Kedua) 2015 / P.U(A) 253/2015. 1 Julai 2015
  3 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) (Pindaan) 2011 / P.U.(A) 435/2011 1 Januari 2012
  4 Perintah Badan-Badan Berkanun (Tatatertib Dan Surcaj) (Pindaan Jadual Kedua) 2011 / P.U.(A) 436/2011 1 Januari 2012
  5 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan & Tatatertib) (Pindaan) 2007/ P.U.(A) 132/2007 29 Mac 2007
  6 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan & Tatatertib) (Pindaan) 2006/ P.U.(A) 111/2006 23 Mac 2006
  7 Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam (Pindaan) 2005/ P.U.(A) 221/2005 06 Jun 2005
  8 Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan & Tatatertib) (Pindaan) 2006/ P.U.(A) 246/2002 20 Jun 2002
  9 Perintah Badan-badan Berkanun (Tatatertib & Surcaj) (Pindaan Jadual Pertama) 2001 13 Mac 2001
  10 Akta Badan-badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 [Akta 605] 31 Ogos 2000
  11 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan & Tatatertib) (Pindaan) 1996/ P.U.(A) 478/1996 26 September 1996
  12 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan & Tatatertib) (Pindaan) 1995/ P.U.(A) 329/1995 21 September 1995
  13 Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1993 / P.U.(A) 396/1993 25 November 1993
  14 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan & Tatatertib) 1993 / P.U.(A) 395/1993 25 November 1993
 2. Pekeliling Perkhidmatan

  BIL PERKARA PENERANGAN
  1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 2010 Permohonan Mengambil Bahagian Dalam Aktivitt Politik Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) Gred DG41 Hingga DG48 Yang Bertugas Di Institusi Pendidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)
  2. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 30 Tahun 2009 Dasar Pengkomersialan Harta Intelek Hasil Penyelidikan Dan Pembangunan (R & D) Yang Dibiayai Oleh Kerajaan
  3. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2009 Larangan Penglibatan Pegawai Awam Dalam Skim Cepat Kaya
  4. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 26 Tahun 2008 Garis Panduan Bagi Mengambil Tindakan Tatatertib Terhadap Pegawai Awam Yang Sedang Dibicarakan Atas Pertuduhan Jenayah Di Mahkamah Tanpa Menunggu Prosiding Jenayah Ke Atasnya Selesai
  5. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 22 Tahun 2005 Garis Panduan Mengendalikan Gangguan Seksual Di Tempat Kerja Dalam Perkhidmatan Awam
  6. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2002 Pemilikan Dan Perisytiharan Harta Oleh Pegawai Awam
  7. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 17 Tahun 2000 Pemakaian Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib Dan Surcaj) 2000 [Akta 605]
  8. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 1998 Garis Panduan Pemberian Dan Penerimaan Hadiah Di Dalam Perkhidmatan Awam
  9. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 1996 Permohonan Oleh Pegawai-Pegawai Awam Untuk Mengambil Bahagian Dalam Aktiviti Politik
  10. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 1995 Penglibatan Pegawai Awam Dalam Pergerakan Koperasi
  11. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 1993 Bayaran (Fees), Elaun-Elaun Dan Pampasan Yang Boleh Disimpan Oleh Pegawai-Pegawai Kerajaan Yang Dilantik Menjadi Pengerusi/ Ahli-Ahli Dalam Lembaga/ Jemaah Pengarah Badan-Badan Berkanun/ Kuasa-Kuasa Tempatan/ Badan-Badan Perniagaan Yang Kerajaan Mempunyai Kepentingan
  12. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 8 Tahun 1990 Penamatan Tempoh Pinjaman Bagi Pegawai Yang Melakukan Kesalahan Tatatertib
  13. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 1987 Kebenaran Kepada Pegawai Awam Bagi Menubuhkan Syarikat Pegangan Keluarga (Family Holding Company)
  14. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 1985 Pakaian Masa Bekerja Dan Semasa Menghadiri Upacara-Upacara Rasmi Bagi Pegawai-Pegawai Awam
  15. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 1982 Penglibatan Kakitangan Kerajaan Dalam Lembaga Pengarah Syarikat Perdagangan/ Perusahaan Persendirian Atau Syarikat Perdagangan/ Perusahaan Di Mana Koperasi/ Tabung/ Kesatuan Sekerja Kakitangan Awam Mempunyai Kepentingan Dari Segi Pelaburan Modal Dan/ Atau Ekuiti
 3. Surat Pekeliling Perkhidmatan

  BIL PERKARA PENERANGAN
  1. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 2013 Pemakaian Two/Three - Piece Pant Suit Bagi Pegawai Awam Wanita Semasa Bekerja
  2. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2008 Pihak Berkuasa Meluluskan Penerimaan Hadiah Oleh Jabatan Kerajaan
  3. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2008 Pemakaian Pakaian Batik Malaysia Oleh Pegawai Awam Pada Hari Khamis
  4. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2006 Fesyen Pakaian Alternatif Sebagai Pakaian Semasa Bekerja Dan Menghadiri Upacara Rasmi
  5. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2000 Keahlian Pegawai Awam Di Dalam Kelab Golf Dan Kelab Rekreasi Swasta Secara Kehormat Atau Nominee Serta Penggunaan Kemudahan Secara Percuma Di Kelab Tersebut Oleh Badan Atau Persatuan Jabatan
  6. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 1997 Garis Panduan Mengenai Cara Menguruskan Kes-Kes Yang Dirujuk Oleh Badan Pencegah Rasuah
  7. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 1989 Ujian Air Kencing Secara Mengejut Bagi Mengesan Penagihan Dadah Di Agensi-Agensi Kerajaan
 4. Surat Edaran

  BIL RUJUKAN PERKARA
  1. Tanggungjawab Pegawai Awam Dalam Memelihara Integriti Perkhidmatan Awam Semasa Menggunakan Kemudahan Media Sosial Di Internet JPA.BK(S)223/8/2-3 Jld.4 (56) BERTARIKH 07 JUN 2013
  2. Tindakan Tatatertib Terhadap Penjawat Awam Hasil Laporan Yang Dikemukakan Oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) JPA.BK(R)174/2/9 Jld.2 (27) BERTARIKH 23 OKTOBER 2012
  3. Tanggungjawab Pegawai Pengawal Menyediakan Jawapan Dan Tindakan Susulan Bagi Setiap Teguran Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2011 JPA.BK(R)174/2/9 Jld.2 (27) BERTARIKH 17 OKTOBER 2012
  4. Kepentingan Melindungi Maklumat Rahsia Dan Terperingkat Kerajaan JPA.BK(S)223/8/2-3 Jld.4(31) BERTARIKH 16 OGOS 2012
  5. Penguatkuasaan Peraturan Berkaitan Pematuhan Waktu Bekerja Penjawat Awam JPA.BK(S)201/5(57) BERTARIKH 30 JULAI 2012
  6. Penentuan Penyelia Di Setiap Peringkat Di Dalam Kementerian Dan Jabatan Bagi Tujuan Kawalan Dan Pengawasan Tatatertib JPA.BK(S)223/9/3 (16) BERTARIKH 12 OKTOBER 2011
  7. Peraturan Mengenai Larangan Meminjam Wang Dan Berada Dalam Keterhutangan Kewangan Yang Serius Ke Atas Pegawai Awam JPA(S)TT.7082 Jld 6(35) BERTARIKH 28 DISEMBER 2005
  8. Penguatkuasaan Peraturan Berkaitan Pematuhan Waktu Bekerja Penjawat Awam JPA.BK(S)201/5(57) BERTARIKH 30 JULAI 2012
  9. Larangan Penglibatan Pegawai Awam Dalam Perhimpunan Haram Atau Gerakan Yang Mengancam Keselamatan Negara JPA(S)TT. 71/140/(48) BERTARIKH 30 JUN 2011
  10. Peluang Merayu Terhadap Hukuman Yang Akan Dikenakan Ke Atas Pegawai Oleh Lembaga Tatatertib Setelah Pegawai Diputuskan Bersalah. 30 Jun 2001
  11. Peraturan Mengenai Larangan Meminjam Wang Dan Berada Dalam Keterhutangan Kewangan Yang Serius Ke Atas Pegawai Awam. (KSU Kementerian) 1 Ogos 2000