Khamis, 27 April 2017
 
+
 
-
 
:
  • Laman Utama

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC)


1. Apakah dasar atau syarat pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC)?

Mengikut Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bil. 2 Tahun 2002, syarat pemberian APC kepada seseorang pegawai adalah seperti berikut:

  • Genap setahun berkhidmat pada hari terakhir tahun penilaian;
  • LNPT 85% dan lebih layak dipertimbangkan; dan
  • Mengambil kira kegiatan dan sumbangan pegawai.


Cetak

icopejpm  icomsc  hrmis  intan  esila  esila  pencen  spa  jpm