Cetak PDF

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC)


1. Apakah dasar atau syarat pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC)?

Mengikut Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bil. 2 Tahun 2002, syarat pemberian APC kepada seseorang pegawai adalah seperti berikut:

  • Genap setahun berkhidmat pada hari terakhir tahun penilaian;
  • LNPT 85% dan lebih layak dipertimbangkan; dan
  • Mengambil kira kegiatan dan sumbangan pegawai.


Untuk Pertanyaan Lanjut
Officer
En. Mohammad Hafiz bin Mohd Shafiai
Telephone 03-88854372
Email hafiz.shafiai@jpa.gov.my