Isnin, 23 April 2018
 
   
 
+
 
-
 
:
     
Carian:
  • Laman Utama

Penanggungan Kerja


1. Apakah tafsiran bagi penanggungan kerja?

Pelaksanaan tugas suatu jawatan lain oleh seseorang pegawai di samping melaksanakan tugas jawatannya sendiri bagi suatu tempoh yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Melulus yang berkenaan.


2. Dalam situasi bagaimanakah urusan penanggungan kerja dapat dilaksanakan?

Sekiranya terdapat kekosongan jawatan secara hakiki atau operasi dan tugas jawatan yang kosong itu mustahak dilaksanakan secara berterusan supaya fungsi organisasi tidak terjejas.


3. Bagaimanakah arahan penanggungan kerja boleh diberikan?

Arahan penanggungan kerja seseorang pegawai hendaklah dibuat secara bertulis oleh Ketua Jabatan.


4. Berapa lamakah tempoh untuk penanggungan kerja?

Tempoh penanggungan kerja hendaklah tidak melebihi enam (6) bulan. Sekiranya ada keperluan, Ketua Jabatan hendaklah membuat permohonan semula supaya pegawai diluluskan untuk terus menanggung kerja kepada Pihak Berkuasa Melulus.


5. Bolehkah urusan penanggungan kerja dimulakan pada hari cuti?

Urusan penanggungan kerja hendaklah dimulakan pada hari bekerja


6. Bolehkan urusan penanggungan kerja ditamatkan pada hari cuti?

Sekiranya tempoh penanggungan kerja berakhir pada hari cuti mingguan dan kelepasan am, tempoh tersebut boleh diambil kira untuk tujuan pembayaran Elaun Penanggungan Kerja.


7. Sekiranya pegawai yang menanggung kerja pergi berkursus selama 20 hari, adakah penanggungan kerja diteruskan?

Jika penanggungan kerja pegawai terputus selama empat belas (14) hari atau lebih, Ketua Jabatan hendaklah membuat perakuan baru kepada Pihak Berkuasa Melulus sama ada meneruskan penanggungan kerja pegawai berkenaan atau memperaku pegawai lain.


8. Siapa yang layak menanggung kerja?

Pegawai yang layak diperakukan untuk menanggung kerja ialah:-
  1. Pegawai yang telah disahkan dalam perkhidmatan;
  2. Sekiranya tiada pegawai yang telah disahkan dalam perkhidmatan, pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya setahun boleh diperakukan; dan
  3. Keutamaan untuk penanggungan kerja hendaklah diberi kepada pegawai yang paling layak dari segi pengalaman, kelayakan, kemahiran, kepakaran dan berprestasi baik.

9. Bolehkah seorang Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi) Gred N17 menanggung kerja jawatan Pembantu Teknik Gred FT17?

Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi) Gred N17 tersebut perlu mempunyai kelayakan sebagaimana yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan Pembantu Teknik untuk membolehkan beliau menanggung tugas berkenaan.


10. Adakah jururawat yang bekerja secara syif boleh menanggung tugas seorang jururawat yang lain yang sedang cuti bersalin?

Jururawat tidak dibenarkan menanggung kerja jawatan jururawat yang lain kerana tugas jururawat yang mengikut syif tidak sesuai dilaksanakan secara penanggungan kerja.


11. Siapa yang meluluskan penanggungan kerja?

Penanggungan kerja perlu diluluskan oleh Pihak Berkuasa Melulus seperti di Lampiran A, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 17 Tahun 2007.


12. Berapakan Elaun Penanggungan Kerja bagi jawatan yang menetapkan mata gaji permulaan pelbagai?

Kadar Elaun Penanggungan Kerja dikira berdasarkan gaji permulaan terendah bagi jawatan skim perkhidmatan yang berkenaan


13. Berapakah kadar Elaun Penanggungan Kerja bagi jawatan yang mempunyai gred fleksi?

Kadar Elaun Penanggungan Kerja dikira berdasarkan gred gaji yang terendah.


14. Berapakah kadar Elaun Penanggungan Kerja bagi Jawatan Terbuka?

Kadar Elaun Penanggungan Kerja dikira berdasarkan kepada gaji permulaan skim perkhidmatan pegawai yang menanggung kerja jawatan terbuka.


15. Bolehkah seseorang pegawai yang baru seminggu menanggung kerja mengambil cuti rehat?

Pegawai yang menanggung kerja tidak boleh mengambil Cuti Rehat. Jika pegawai ada mengambil Cuti Rehat, Elaun Penanggungan Kerja hanya akan dikira mulai tarikh pegawai kembali bertugas selepas cuti rehat tersebut.


16. Bolehkah seseorang pegawai yang sedang menanggung jawatan yang sama buat kali kedua mengambil cuti rehat selepas 20 hari menanggung kerja?

Boleh. Ini kerana pegawai yang pernah diluluskan menanggung kerja jawatan yang sama, penanggungan kerja kali kedua boleh dibayar Elaun Penanggungan Kerja selepas melaksanakan tugas selepas empat belas (14) hari berturut-turut termasuk hari cuti mingguan dan kelepasan am.


17. Bagaimana pula dengan pembayaran Bayaran Lebih Masa bagi pegawai yang sedang menanggung kerja?

Bayaran Lebih Masa bagi pegawai yang sedang menanggung kerja hanya boleh dibayar selepas dua (2) jam lima belas (15) minit daripada waktu bekerja pejabat.


18. Bolehkah seseorang pegawai menanggung kerja 2 jawatan pada masa yang sama?

Tidak boleh. Ini disebabkan pegawai hanya layak dibayar satu (1) Elaun Penanggungan Kerja sahaja pada satu masa.Cetak

icopejpm  icomsc  hrmis  intan  esila  esila  pencen  spa  jpm  Puspanita JPA