Cetak PDF

BORANG BERKAITAN KURSUS
 1. Borang Pendaftaran Tamat Pengajian Pemegang-Pemegang Biasiswa Persekutuan / Pinjaman Pelajaran Jabatan Perkhidmatan Awam
 2. Borang JPA(I)LDP1/89 (Pindaan 2010) - Borang Penilaian Kursus Latihan Dalam Perkhidmatan untuk Kursus Jangka Pendek, Sederhana dan Panjang
 3. Borang JPA(L)PP1 - Pindaan 1/98
 4. Borang JPA(L) LDP 1B/96 [Pin.1/2003] Borang Permohonan Mengikuti Kursus Dalam Perkhidmatan
BORANG BERKAITAN TAJAAN
 1. Borang P.S.D FORM (PERFORMANCE) 6/93
 2. Borang Permohonan Pengesahan Pengiktirafan Kelayakan Pelajar
 3. Borang Tuntutan Elaun Pakaian Panas
BORANG BERKAITAN PERKHIDMATAN
 1. Borang Laporan Penilaian Prestasi Tahunan
 2. Borang Permohonan Pertukaran Kakitangan Perkhidmatan Gunasama Am Persekutuan
BORANG PERAKUAN KENAIKAN PANGKAT JUSA / GRED KHAS
 1. Borang Perakuan Ketua Jabatan : Kenaikan Pangkat Pegawai Jawatan Gred Utama Sektor Awam
 2. Borang Perakuan Ketua Jabatan : Kenaikan Pangkat Pegawai Jawatan Gred Khas Sektor Awam
 3. Borang Pemeriksaan Kesihatan JUSA
 4. Borang Pemeriksaan Kesihatan Gred Khas Sektor Awam