Jumaat, 24 Mac 2017
 
+
 
-
 
:

Pemberitahuan Bagi Tender Bil. JPA/03/2017

Pihak Urus Setia Perolehan Jabatan Perkhidmatan Awam ingin memaklumkan bahawa waktu taklimat Tender Bil. JPA/03/2017 : Tender Penyelenggaraan Peralatan ICT Bagi Komputer Peribadi, Komputer Riba Dan Pencetak Bagi Tempoh Satu (1) Tahun Untuk Jabatan Perkhidmatan Awam yang telah diiklankan kepada umum melalui laman web ePerolehan pada 10 Mac  2017 yang lalu DIPINDA  dari jam 10.00 pagi ke jam 2.00 petang pada hari Rabu 15 Mac 2017. Segala kesulitan amatlah dikesali.

Sekian, dimaklumkan.

Urus Setia Perolehan 
Sektor Perolehan dan Pembangunan
Bahagian Khidmat Pengurusan
Jabatan Perkhidmatan Awam
Tel : 03-8885 3236

 

Cetak

icopejpm  icomsc  hrmis  intan  esila  esila  pencen  spa  jpm