Cetak PDF

MUAT TURUN BORANG TAJAAN/PELAJAR
 1. Borang Permohonan Tuntutan Pelajar/Pegawai Tajaan Biasiswa Persekutuan JPA di luar negara
 2. Borang JPA(L)PP1 - Pindaan 1/98 - Borang Kemaskini Maklumat Peminjam
 3. JPA(L)LDP 1A/96, Borang Laporan Jawatankuasa Latihan Kementerian/Jabatan Untuk Kursus Dalam Perkhidmatan
 4. JPA(L)LDP 1B/96 Pin(1/2003), Borang Permohonan Mengikuti Kursus Dalam Perkhidmatan
 5. Borang Laporan Kesihatan COTI
 6. Borang Tuntutan Elaun Pakaian Panas
 7. Surat Penerimaan/Penolakan Tawaran Program "Malaysia - Korea Youth Exchange"
 8. Borang Aku Janji Peminjam
 9. Borang JPA(I)LDP1/89 (Pindaan 2010) - Borang Penilaian Kursus Latihan Dalam Perkhidmatan untuk Kursus Jangka Pendek, Sederhana dan Panjang
 10. Borang Laporan Jawatankuasa Latihan Kementerian/Jabatan Untuk Kursus Lepas Ijazah
 11. JPA(L)LDP 1A/96, Borang Laporan Jawatankuasa Latihan Kementerian/Jabatan Untuk Kursus Dalam Perkhidmatan
 12. Borang JPA(L) LDP 1B/96 [Pin.1/2003] (PDF, EXCEL) - Borang Permohonan Mengikuti Kursus Dalam Perkhidmatan
 13. Borang Pengesahan Kehadiran dan Penilaian Pendedahan Kerjaya Seorang Doktor
 14. Borang Permohonan Meneruskan Biasiswa - Program Penerapan (Semester ke-3 Diploma) / Trek Pantas UiTM
 15. Borang Permohonan Pemindahan Ikatan Kontrak
 16. Borang Persetujuan dan Syarat-syarat Pemindahan Ikatan Kontrak
 17. Borang Tuntutan Elaun Latihan Amali (Pelajar Tajaan JPA)
 18. Borang Tuntutan Elaun Tesis (Pelajar Tajaan JPA)