MELAPOR DIRI TAMAT PENGAJIAN

 1. Pendahuluan

  Fungsi utama unit ini adalah memastikan pelajar-pelajar tajaan JPA di dalam dan luar negara melapor diri setelah menamatkan pengajian. Tujuannya adalah memastikan mereka berkhidmat dengan Kerajaan dan agensi yang dipersetujui Kerajaan seperti mana yang termaktub dalam syarat-syarat perjanjian yang telah ditetapkan.

 2. Keperluan Melapor Diri

  Salah satu daripada syarat-syarat yang termaktub di dalam Perjanjian Biasiswa Persekutuan ialah lapor diri setelah tamat pengajian.

  • Pelajar yang mengikuti pengajian di universiti, kolej atau institusi di luar negara hendaklah kembali ke Malaysia dan melaporkan diri dengan seberapa segera yang boleh kepada kerajaan selepas menamatkan pengajiannya sama ada dengan jayanya atau tidak;
  • yang mengikuti pengajian di universiti, kolej atau institusi di dalam Malaysia hendaklah melaporkan diri kepada pihak Kerajaan seberapa segera yang boleh setelah menamatkan pengajiannya sama ada dengan jayanya atau tidak.
 3. Bagaimana saya boleh melapor diri ?

  Saudara/ saudari boleh melapor secara atas talian seperti berikut:

  • Taip http://myself.jpa.gov
  • Klik pada Daftar eSILA-ID (sekiranya masih belum mempunyai kata laluan)
  • Log-in, Klik pada tab Pengajian
  • Klik pada menu Lapor Diri Tamat Pengajian, isi semua maklumat dan klik
  • Hantar Permohonan
 4. Adakah lapor diri itu wajib dan siapakah yang dwajibkan melapor diri?

  Lapor diri adalah diwajibkan kepada semua pelajar tajaan JPA dan tiada pengecualian.

 5. Dokumen- dokumen yang perlu dikemukakan bagi tujuan melapor diri seperti berikut:

  • Salinan Diploma/Ijazah/Masters/PhD (perlu disahkan sekiranya bukan salinan asal);
  • Salinan Transkrip Peperiksaan (perlu disahkan sekiranya bukan salinan asal); DAN
  • Bukti permohonan jawatan dengan Pihak Berkuasa Melantik (www.spa.gov.my) Pemegang biasiswa JPA dikehendaki memohon sekurang-kurangnya 5 jawatan bagi pelajar bidang selain perubatan, pergigian dan farmasi).
 6. Adakah dokumen saya akan diproses sekiranya terdapat dokumen yang tidak lengkap?

  Tidak. Hanya dokumen lengkap sahaja yang akan diproses.

 7. Bilakah sepatutnya saya melapor diri?

  Pelajar-pelajar adalah diwajibkan untuk melapor diri di Jabatan ini dalam tempoh 30 hari dari tarikh tamat tajaan/pengajian, mana-mana yang terdahulu.

 8. Adakah saya perlu melapor diri juga sekiranya saya GAGAL dan diberhentikan oleh pihak universiti?

  Saudara/Saudari perlu juga melaporkan diri di Jabatan ini dan proses juga sama seperti mereka yang tamat dengan jayanya.

 9. Apakah yang perlu saya lakukan setelah menghantar semua dokumen lapor diri?

  Setelah saudara/saudari menghantar dokumen yang lengkap, saudara/ saudari perlu menunggu panggilan temuduga atau peperiksaan daripada pihak SPA.

 10. Apakah tindakan yang akan diambil oleh pihak JPA sekiranya saya enggan melapor diri?

  Saudara/Saudari boleh dikenakan tindakan gantirugi kerana melanggar kontrak/perjanjian yang telah ditandatangani dan dikehendaki untuk membayar semula segala perbelanjaan yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan secara lump sum (sekaligus) kepada pihak kerajaan.

PENGGANTUNGAN KONTRAK / TAPS / STAR