Rabu, 23 Mei 2018
 
   
 
+
 
-
 
:
     
Carian:
 • Laman Utama

Elaun Gangguan

 1. Adakah pegawai yang berasal dari Sabah boleh dibayar Elaun Gangguan sepenuhnya di Sabah sebelum beliau bertukar ke Semenanjung?

  Tidak. Sekiranya perlu, Elaun Gangguan boleh dibayar secara pendahuluan sebanyak separuh daripada gaji yang diterima pegawai ketika diarahkan bertukar ke wilayah baru (Semenanjung). Bakinya akan dibayar sejurus pegawai bertukar ke wilayah asal.

 2. Bolehkah pembayaran Elaun Gangguan dikebelakangkan sekiranya tempoh pertukaran telah lama berlalu?

  Tidak. Jika terdapat kes di mana pegawai tidak dibayar Elaun Gangguan semasa dan selepas bertukar semula ke wilayah asalnya, pembayaran boleh dituntut pada tarikh semasa dan tidak boleh dikebelakangkan dalam tempoh pertukaran yang telah lama berlaku.

 3.  Jabatan manakah yang bertanggung jawab membuat pembayaran Elaun Gangguan?

  Elaun Gangguan adalah menjadi tanggungjawab pejabat terakhir pegawai berkhidmat sebelum bertukar atau kembali ke wilayah asal. Elaun Gangguan hendaklah dibayar oleh jabatan sebelum pegawai bertukar berdasarkan gaji pegawai pada masa pertukaran berlaku.

 4. Adakah terdapat tempoh masa untuk tarikh mengemukakan tuntutan Elaun Gangguan?

  Tuntutan Elaun Gangguan perlu dikemukakan oleh pegawai kepada Ketua Jabatan melalui tempoh masa yang munasabah iaitu setelah arahan pertukaran dikeluarkan dan sebelum perpindahan berlaku atau dalam tempoh 3 bulan dari tarikh arahan pertukaran. Penetapan tempoh 3 bulan ini adalah selaras dengan peraturan semasa berhubung Elaun Bertukar/ Berpindah Rumah sepertimana yang dijelaskan di dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil. 4 Tahun 1995. Pembayaran Elaun Gangguan hendaklah direkodkan dalam Buku Perkhidmatan pegawai.


  Rujukan: Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 1988


 

 

Cetak

icopejpm  icomsc  hrmis  intan  esila  esila  pencen  spa  jpm  Puspanita JPA