Rabu, 23 Mei 2018
 
   
 
+
 
-
 
:
     
Carian:
 • Laman Utama

Kadar Cuti Rehat Tahunan dan Tawaran Opsyen kepada Pegawai

 1. Apakah rasional bagi pindaan kadar Cuti Rehat (CR) tahunan yang dilaksanakan melalui PP 14/2008?

  Pindaan kadar CR tahunan yang dilaksanakan melalui PP 14/2008 adalah bertujuan untuk menambah bilangan hari bekerja dalam setahun bagi seseorang pegawai supaya produktiviti dan hasil kerja dapat dipertingkatkan.

 2. Bilakah kadar baru CR tahunan yang dilaksanakan melalui PP 14/2008 mula berkuat kuasa?

  Kadar baru CR tahunan sebagaimana yang ditetapkan dalam PP 14/2008 adalah berkuat kuasa mulai 1 Januari 2009.

 3. Apakah kadar baru CR tahunan bagi pegawai lantikan kontrak dan sementara yang dilantik mulai 1 Januari 2009?

  Kadar baru CR tahunan bagi pegawai lantikan kontrak dan sementara yang dilantik mulai 1 Januari 2009 adalah sebagaimana yang ditetapkan di Jadual 2 dalam PP 14/2008.

 4. Adakah Pegawai Perkhidmatan Pendidikan/ Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi yang pada ketika ini menikmati kemudahan Cuti Penggal dan Cuti Rehat Khas perlu diberi tawaran opsyen?

  Ya. Pegawai hendaklah ditawarkan opsyen tertakluk kepada peruntukan di perenggan 6 (iii) dalam PP 14/2008. Sekiranya pegawai bersetuju menerima opsyen dan memilih kadar CR tahunan sebagaimana yang ditetapkan dalam PP 14/2008, maka kadar Cuti Rehat pegawai (sekiranya dalam apa jua keadaan pegawai menjadi layak untuk diberi kemudahan CR, contohnya pegawai dinaikkan pangkat sebagai Pengetua) adalah ditetapkan seperti mengikut ketetapan dalam Jadual 1 atau Jadual 2 dalam PP 14/2008.

 5. Apakah implikasi bagi pegawai yang menolak opsyen di bawah PP 14/2008?

  Bagi pegawai yang menolak opsyen di bawah PP 14/2008, kelayakan kadar CR tahunan bagi pegawai adalah ditetapkan mengikut Pekeliling Perkhidmatan/ peraturan semasa yang berkuat kuasa kepada pegawai.

 6. Adakah pegawai yang telah ditawarkan opsyen pelanjutan umur persaraan wajib di bahawa PP 6/2008 dan telah memilih untuk bersara wajib pada umur persaraan 55 atau 56 tahun perlu ditawarkan opsyen di bawah PP 14/2008?

  Ya. Pegawai hendaklah ditawarkan opsyen tertakluk kepada pematuhan terhadap penetapan di perenggan 7 dan 8 dalam PP 14/2008. Opsyen di bawah PP 6/2008 adalah bertujuan untuk memilih umur persaraan manakala opsyen di bawah PP 14/2008 adalah bertujuan untuk memilih kadar CR tahunan bagi seseorang pegawai.

 7. Adakah pegawai yang menolak opsyen di bawah PP 14/2008 dan memilih untuk kekal diberi kemudahan CR tahunan mengikut Pekeliling Perkhidmatan/ peraturan yang sedang berkuat kuasa layak diberi pertambahan maksimum GCR kepada sebanyak 150 hari sebagaimana yang ditetapkan dalam PP 18/2008?

  Ya. Pertambahan GCR kepada sebanyak 150 hari sebagaimana yang ditetapkan melalui PP 18/2008 adalah terpakai kepada semua pegawai Perkhidmatan Awam tanpa mengambil kira sama ada pegawai menolak atau bersetuju menerima opsyen dan memilih kadar CR tahunan di bawah PP 14/2008.

Information Monitoring Officer Tel Emel
Encik Mohd Saiful bin Mohd Zain 03-8316 4461 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Puan Juliana Noremy binti Jaafar 03-8316 4460 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Cetak

icopejpm  icomsc  hrmis  intan  esila  esila  pencen  spa  jpm  Puspanita JPA