Isnin, 23 April 2018
 
   
 
+
 
-
 
:
     
Carian:

Services and Information

 

Personnel & Services Scheme

Scheme of Services, Personnel and
Organizational Restructuring, Service Scheme Information (EZSkim)

 

Service Matters

Appointment, Performance Management, Disciplinary Matters, Promotion and Deployment of JUSA, Civil Service Examination

 

Remuneration

Salary Management, Allowances, Perquisites and Department Joint Council (MBJ)

 

Retirement

Benefits, Retirement Policy and Pension Payment

 

HRMIS

Public Sector Human Resource Management Information System

 

Service Circular

Service Circulars and Letters of
Service Circulars

 

Online Services

JPA Online Services

 

Announcement

Announcement of Courses, Sponsorships,
Tender and Others

 

INTAN

In-Service Courses and INTAN Services

 

 

Munsyi Muda Bahasa

Laman Munsyi Muda Bahasa

 

 

Distributed Letter

List Of Distributed Letter JPA 

 

Procurement

Tender Offer and Result

Circulars List 2001

Full article available in Bahasa Melayu only.

NO SERVICE CIRCULAR
DOWNLOAD
1 Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kewangan)
2 Penarikan Balik Penggantungan Program Pengambilan Saintis Warganegara Malaysia Di Luar Negeri Dan Saintis Asing
3 Tawaran Opsyen Pelanjutan Umur Persaraan Wajib Daripada 55 Tahun Kepada 56 Tahun
4 Pelaksanaan Kemudahan Perubatan
5 Pemanjangan Bayaran Insentif Tugas Kewangan Berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 1999
6 Pindaan Kadar Imbuhan Tetap Perumahan Bagi Pesuruhjaya Polis Dan Timbalan Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis Diraja Malaysia
7 Kaedah Penetapan Gaji Permulaan Untuk Bekas Polis Dan Bekas Tentera Yang Dilantik Secara Tetap Ke Dalam Perkhidmatan Awam
8 Imbuhan Tahunan 2001
9 Bayaran Khas Prestasi 2001
10 Garis Panduan Permohonan Pengiktirafan Kelayakan Untuk Institusi Pengajian Tinggi Awam
11 Elaun Perumahan Wilayah Bagi Pegawai Yang Bertukar Wilayah
12 Pelarasan Gaji 10% Kepada Anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Baru
13 Pelarasan Gaji 10% Kepada Anggota Pasukan Polis Diraja Malaysia Di Bawah Sistem Saraan Baru
14 Pemberian Kenaikan Gaji 10% Kepada Anggota Perkhidmatan Awam Di Bawah Jawatankuasa Kabinet
15 Tawaran Opsyen Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
16 Pindaan Skim Perkhidmatan Pembantu Farmasi
17 Penguatkuasaan Surat Aku Janji Untuk Pegawai Awam
18 Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Tanah
19 Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir Tanah Dan Pembantu Tadbir TanahPrint

icopejpm icomsc hrmis intan esila esila pencen spa jpm