Cetak PDF

 

PIAGAM PELANGGAN


PIAGAM PELANGGAN UMUM

PIAGAM PELANGGAN KHUSUS


SISTEM PENGURUSAN KUALITI DI JPA


DASAR

JPA komited kepada pengurusan dan pembangunan sumber manusia yang dinamik, berkesan, cekap dan adil bagi mewujudkan sektor awam yang cemerlang.


OBJEKTIF KUALITI JPA

Pengurusan penyediaan dasar

 • Menggubal dasar dan peraturan pengurusan sumber manusia dalam tempoh 12 bulan daripada tarikh arahan dikeluarkan.
 • Menyediakan Pekeliling Perkhidmatan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh keputusan diterima.
 • Menyediakan Surat Pekeliling Perkhidmatan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh keputusan diterima.
 • Menyediakan Surat Edaran/Surat Pemakluman dalam tempoh 1 bulan dari tarikh keputusan diterima.
 • Menyediakan maklum balas keputusan Jemaah Menteri mengikut masa yang ditetapkan oleh Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri.

PENGURUSAN PERJAWATAN

Menyelesaikan urusan kajian perjawatan mulai tarikh maklumat lengkap diterima seperti berikut:

 • Kajian penyusunan semula organisasi dalam tempoh lima (5) bulan.
 • Kajian pengukuhan perjawatan dalam tempoh lima (5) bulan bagi permohonan yang melibatkan jawatan utama (JUSA), Jawatan Gred Khas atau/dan jumlah jawatan dipohon melebihi 200.
 • Kajian pengukuhan perjawatan dalam tempoh empat (4) bulan bagi permohonan yang tidak melibatkan jawatan utama (JUSA), Jawatan Gred Khas atau/dan jumlah jawatan dipohon kurang 200.
 • Kajian Pengukuhan Perjawatan dalam tempoh satu (1) bulan bagi permohonan yang melibatkan pelaksanaan Pekeliling Perkhidmatan.

PENGURUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN ANGGOTA PERKHIDMATAN GUNASAMA PERSEKUTUAN

Membekalkan anggota perkhidmatan Gunasama dalam tempoh 3 minggu selepas tarikh keputusan pihak berkuasa yang berkaitan.


PENGURUSAN PENETAPAN GAJI KHAS UNTUK PENYANDANG ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM

Menguruskan penetapan gaji secara Khas Untuk Penyandang (KUP) anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan yang terlibat dalam urusan peminjaman/pertukaran sementara dalam tempoh 3 minggu dan pertukaran pelantikan/kenaikan pangkat secara lantikan/penyelarasan pencen dalam tempoh 6 minggu dari tarikh permohonan yang lengkap diterima.PENGURUSAN HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN

Memastikan urusan di bawah Hadiah Latihan Persekutuan diuruskan seperti berikut:

 • Mengeluarkan keputusan permohonan Hadiah Latihan Persekutuan selepas tarikh akhir pencalonan diterima daripada Ketua Perkhidmatan dalam tempoh 3 minggu (21 hari).
 • Meluluskan permohonan pindaan syarat tajaan dalam tempoh 12 minggu (60 hari).
 • Menguruskan bayaran elaun, yuran dan tuntutan dalam dan luar negara dalam tempoh 2 minggu (14 hari) dari tarikh invois dari luar dan dalam negara diterima dengan dokumen lengkap.