Nama Dari Ke
21 Ogos 2010

YBhg. Dato’ Mohid Bin Mohamad

Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi), Kementerian Belia dan Sukan

Ketua Setiausaha, Kementerian Belia dan Sukan

Encik Salim Bin Parlan

Timbalan Ketua Pengarah, Jabatan Pengangkutan Jalan, Kementerian Pengangkutan

Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi), Kementerian Belia dan Sukan

19 Ogos 2010

Encik Sutekno Bin Ahmad Belon

Ketua Seksyen, Seksyen Kawal Selia Perkhidmatan Air, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perhidmatan Air, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air

18 Ogos 2010

Encik Borhan Bin Dolah

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Belia dan Sukan

Ketua Pengarah, Jabatan Belia dan Sukan Negara, Kementerian Belia dan Sukan

14 Ogos 2010

Encik Mohammad Bin Mentek

Pengarah, INTAN Kampus Wilayah Sabah, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Jabatan Perkhidmatan Awam

Pengarah, Jabatan Imigresen Negeri Sabah, Jabatan Imigresen Malaysia, Kementerian Dalam Negeri

11 Ogos 2010

Puan Jabidah Binti Monseri

Penempatan Khas, Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak, Jabatan Perdana Menteri

Pegawai Kewangan Persekutuan Sarawak, Pejabat Kewangan Persekutuan, Kementerian Kewangan

10 Ogos 2010

YBhg. Dr. Rose Lena Binti Lazemi

Timbalan Pengarah Kanan, Cawangan Perancangan dan Penyelidikan, Bahagian Perancangan, Penyelidikan dan Korporat, JPA

Pengarah, Bahagian Perancangan, Penyelidikan dan Korporat, JPA

YBhg. Dr. George Patrick @ Marimuthu A/L Thomas Wemyss

Timbalan Pengarah, Sektor Perancangan Dasar, Bahagian Perancangan, Penyelidikan dan Korporat, JPA

Timbalan Pengarah Kanan, Cawangan Perancangan dan Penyelidikan, Bahagian Perancangan, Penyelidikan dan Korporat, JPA

05 Ogos 2010

YBhg. Dato’ Abdul Rahim Bin Mohd Radzi

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perancangan Korporat, Kementerian Dalam Negeri

Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi), Kementerian Dalam Negeri

01 Ogos 2010

YBhg. Dato’ Dr. Halim Bin Man

Ketua Setiausaha, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air

Penempatan Khas di Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), JPA

Cik Loo Took Gee

Timbalan Ketua Setiausaha (Tenaga), Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air

Ketua Setiausaha, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air

YBhg. Dato’ Zulkifli Bin Yaacob

Yang DiPertua, Majlis Perbandaran Temerloh, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang

Yang DiPertua, Majlis Perbandaran Kuantan, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang

YBhg. Dato’ Azizan Bin Ahmad

Yang DiPertua, Majlis Perbandaran Kuantan, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang

Pengarah Tanah dan Galian, Pejabat Tanah dan Galian Negeri Pahang, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang

Encik Mohamed Shahabar Bin Abdul Kareem

Pengarah Kanan, Bahagian Pembangunan Sektor Perkhidmatan, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Pengawal Perdagangan Strategik, Sekretariat Perdagangan Strategik, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Cik Mariam Binti Md Salleh

Pengarah, Seksyen Hubungan Dalaman ASEAN, Bahagian Kerjasama Ekonomi ASEAN, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Pengarah Kanan, Bahagian Pembangunan Sektor Perkhidmatan, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri