Khamis, 21 Jun 2018
 
   
 
+
 
-
 
:
     
Carian:
  • Home

Circular Letter 2007

Full article available in Bahasa Melayu only.

NO CIRCULARS LETTER
DOWNLOAD
1 Pertukaran Pelantikan Pegawai Kolej Universiti Awam Di Bawah Kementerian Pengajian Tinggi
2 Pertukaran Pelantikan Pegawai Bukan Tentera di Akademi Tentera Malaysia ke Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
3 Penurunan Kuasa Urusan Penempatan Dan Pertukaran Pegawai Gunasama Persekutuan
4 Dasar Penangguhan Balik Pelajar-pelajar Tajaan Kerajaan Di Luar Negara
5 Bayaran Pasport dan Visa Bagi Pegawai yang Diluluskan Mengikuti Kursus Jangka Sederhana dan Kursus Jangka Panjang di Luar Negara
6 Penurunan Kuasa Pelantikan Secara Kontrak Pesara Kerajaan Sebagai Pensyarah Di Institusi Pengajian Tinggi Awam
7 Pengisytiharan Persatuan Ikhtisas
8 Pengiktirafan Kelayakan Ijazah Sarjana dan/atau Ph.D Bagi Maksud Lantikan ke Dalam Perkhidmatan Awam
9 Kaedah Pengisian Jawatan Kutua Eksekutif Pihak Berkuasa Berkanun
10 Pelaksanaan Modul Pengurusan Rekod Peribadi Aplikasi HRMIS
11 Pemberian Kenaikan Bayaran Perkhidmatan Bagi Pegawai Lantikan Secara Contract For Service
12 Pertukaran Pelantikan Pegawai Lembaga Akreditasi Negara dan Bahagian Penjaminan Kualiti, Kementerian Pengajian Tinggi Ke Agensi Kelayakan Malaysia
13 Pindaan Peraturan Pelaksanaan Kemudahan Perubatan Di Institut Jantung Negara Sdn. Bhd.
14 Penjelasan Mengenai Perkara Perkhidmatan Dalam Melaksanakan Pemberian Kemudahan Cuti Menjaga Anak
15 Penjelasan Mengenai Pelaksanaan Pemberian Kemudahan Pakaian Istiadat, Bantuan Bayaran Pakaian Black Tie Dan Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi
16 Pindaan Kadar Imbuhan Tetap Perumahan
17 Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal
18 Pengisytiharan Persatuan IkhtisasPrint

icopejpm icomsc hrmis intan esila esila pencen spa jpm