Nama Dari
Ke
01 Febuari 2011

YBhg. Datuk Kamarul Zaman Bin Md Isa

Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan), Kementerian Kesihatan

Ketua Setiausaha, Kementerian Kesihatan

Encik Lokman Hakim Bin Ali

Naib Presiden, Perhubungan Kerajaan, Malaysian Biotechnology Corporation Sdn. Bhd.

Pegawai Tugas-tugas Khas kepada YAB Timbalan Perdana Menteri, Jabatan Perdana Menteri

07 Febuari 2011

Cik Chin Phaik Yoong

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perolehan/Aset dan Penswastaan, Kementerian Kesihatan

Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan), Kementerian Kesihatan

Encik Hazally Bin Jali

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Perolehan dan Penswastaan, Kementerian Kesihatan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perolehan/Aset dan Penswastaan, Kementerian Kesihatan

11 Febuari 2011

Encik Md Yassin Bin Mustaffa

Pengarah, Cawangan Dasar dan Keurusetiaan, Bahagian Hal Ehwal Penguatkuasaan Maritim, Jabatan Perdana Menteri

Ketua Pengarah, Bahagian Hal Ehwal Penguatkuasaan Maritim, Jabatan Perdana Menteri

14 Febuari 2011

YBhg. Dato‘ Wan Khazanah Binti Ismail

Setiausaha, Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Pelajaran

YBhg. Datuk Ab. Ghaffar Bin A. Tambi

Timbalan Ketua Setiausaha (Pelancongan), Kementerian Pelancongan

Timbalan Ketua Setiausaha (Kebudayaan), Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan

YBhg. Dato‘ Adnan Bin Haji Md Ikshan

Yang DiPertua, Majlis Perbandaran Subang Jaya, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar

YBhg. Dato‘ Yaakop Bin Fakir Mohd

Timbalan Ketua Setiausaha (Kesejahteraan Bandar dan Pengurusan), Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan Strategik, Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar

Encik Rashidi Bin Hasbullah

Setiauasah Bahagian, Bahagian Pengurusan, Kementerian Pelancongan

Timbalan Ketua Setiausaha (Pelancongan), Kementerian Pelancongan

Encik Nik Azman Bin Nik Abdul Majid

Pengarah Kanan, Seksyen Ekonomi Makro, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah III, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Encik Allauddin Bin Haji Anuar

Timbalan Pengarah, Seksyen Ekonomi Makro, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah Kanan, Seksyen Ekonomi Makro, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Cik Che Khasnah Binti Che Man

Jawatan Khas, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah II, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

Encik Ismail Bin Naim

Setiausaha Bahagian, Bahagian Industri Padi dan Beras, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan Bumiputera, Kementerian Kerja Raya

Encik Nik Rahmat Bin Nik Taib

Pengarah Kanan, Bahagian Dasar Sektoral dan Khidmat Industri, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Pengarah Kanan, Bahagian Perancangan Strategik, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Encik Khoo Boo Seng

Pengarah, Seksyen Penyelidikan, Bahagian Dasar dan Strategik, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Pengarah Kanan, Bahagian Dasar Sektoral dan Khidmat Indusri, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Encik Gan Thye Heng

Ketua Seksyen, Bahagian Ekonomi dan Antarabangsa, Kementerian Kewangan

Timbalan Setiausaha Bahagian (Antarabangsa), Bahagian Ekonomi dan Antarabangsa, Kementerian Kewangan

YBhg. Dato‘ Haji Mohd Yusof Bin Yunus

Pegawai Daerah Jempol, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan

Ketua Eksekutif, Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri, Negeri Sembilan, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan

YBhg. Dr. Roslan Bin Mahmood/p>

Ketua Pusat Kecemerlangan Kepimpinan, Program Kepimpinan, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Bahagian Transformasi Sektor Awam, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri

YBrs. Dr. Ismail Bin Haji Bakar

Penempatan Khas, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar), Kementerian Pertahanan

YBrs. Dr. Sundaran A/L Annamalai

Timbalan Setiausaha Bahagian (Antarabangsa), Bahagian Ekonomi dan Antarabangsa, Kementerian Kewangan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Ekonomi dan Antarabangsa, Kementerian Kewangan

Encik Abu Bakar Bin Idris

Timbalan Pengarah, Sektor Pengurusan Dasar Perkhidmatan, Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Setiausaha Bahagian, Bahagian Khidmat Pengurusan, Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar

16 Febuari 2011

YBhg. Dato‘ Hasan Nawawi Bin Abd Rahman

Yang Dipertua, Majlis Perbandaran Kajang, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Pengarah, Bahagian Pentadbiran, Jabatan Perangkaan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri

25 Febuari 2011

YBhg. Datin Paduka Nurmala Binti Abdul Rahim

Timbalan Ketua Setiausaha (Komoditi), Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi

Ketua Setiausaha, Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi

Encik Nagarajan A/L Marie @ Marie Chett

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kemajuan Industri Minyak Sayuran, Lelemak dan Sago, Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi

Timbalan Ketua Setiausaha (Komoditi), Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi