BIL SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN
MUAT TURUN
1 Penurunan Kuasa Melulus Kelonggaran Syarat Had Umur Maksimum Bagi Pelantikan Secara Kontrak Di Institusi Pengajian Tinggi Awam
2 Peraturan Bayaran Balik Letak Kenderaan
3

Pelaksanaan Modul Perolehan Sumber Manusia - Fungsi Permohonan Pertukaran

- Panduan Pelaksanaan Modul Perolehan Sumber Manusia (Permohonan Pertukaran)

4 Program Bersepadu Potensi Dan Kompetensi
5 Peperiksaan Perkhidmatan Awam
6 Program Transformasi Minda
7 Penganugerahan Pingat Perkhidmatan Cemerlang Dan Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang
8 Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam Di Bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam
(Telah Digantikan Dengan SPP 14/2011)
9 - -
10 Dasar Dan Prosedur Pelepasan Jawatan Dan Peletakan Jawatan
11 - -
12 Dasar Baru Pelantikan Secara Peminjaman, Pertukaran Sementara Dan Pertukaran Tetap
13 Pelaksanaan Dasar Pemisah (Exit Policy) Dalam Perkhidmatan Awam
14 Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam Di Bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam
15 Kemajuan Kerjaya Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam