1) POLISI & LOGO

 

Logo QES 5S JPA

Polisi QES JPA

 

.

 

2) GARIS PANDUAN AMALAN QES JPA

 

Garis Panduan Amalan QES JPA
Pamplet QES
Contoh Format Folder QES JPA
Contoh Format Kandungan Fail Induk QES

 

.

 

3) CARTA ORGANISASI QES JPA

 

Carta Organisasi QES JPA
Jawatankuasa QES Bahagian JPA

 

.

 

4) CARTA PERBATUAN

 

Carta Perbatuan QES 5S 2012

 

.

 

5) ZON PERLAKSANAAN QES JPA

 

Zon Perlaksanaan QES JPA

 

.

 

6) AUDIT DALAMAN QES 5S

 

Juruaudit Dalaman QES 5S
Graf Audit Dalaman QES 5S 2011
Kriteria Penilaian
Borang Soal Selidik QES

 

.

 

7) SLIDE QES 5S

 

Slide Amalan Terbaik QES JPA
Slide Taklimat Pengenalan QES JPA
Slide Taklimat Kesedaran QES (MPC)
Slide Amalan QES JPA
Persekitaran Untuk Dicontohi
Mesyuarat Pembukaan Audit Pematuhan (MPC)
Mesyuarat Pembukaan Audit Pematuhan Tahun Kedua (MPC)

 

.

 

8) Galeri QES JPA

 

Amalan Terbaik QES JPA
Taklimat Kesedaran QES JPA
Persijilan Semula QES Putrajaya
Persijilan QES Cyberjaya

Lawatan Agensi Luar
INSPEN - 25 Januari 2011
Kementerian Pelajaran Malaysia - 18 Febuari 2011
Kementerian Pengajian Tinggi - 18 Mac 2011
Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia - 25 Mac 2011
SM Sains Taiping - 30 Mac 2011
Kolej Komuniti Selandar - 27 April 2011
Majlis Perbandaran Ampang Jaya - 13 Jun 2011
Suruhanjaya Kominukasi & Multimedia Malaysia - 11 Ogos 2011
INTAN Bukit Kiara - 19 Ogos 2011
Kementerian Sumber Manusia - 09 September 2011
Jabatan Perangkaan - 29 September 2011

 

.

 

9) Pencapaian QES JPA

.

.