Portal Rasmi Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia

Kepentingan Melindungi Maklumat Rahsia Dan Terperingkat Kerajaan

Muat Turun Surat Edaran: JPA.BK(S)223/8/2-3 Jld.4(31)

Artikel hanya dalam Bahasa Inggeris

The Public Service Department (PSD) Refers To The Letter By Fed-Up Pensioner, Penang Entitled "Overlooked Or Forgotten?" Published In The Star On 19th October 2012.

Baca lagi...

Tempoh Minimum Pemangkuan Sebelum Dipertimbangkan Kenaikan Pangkat

Muat Turun: Surat Edaran: JPA.BK(S)134/4/8-3Jld.2(71)

Perubahan Nama Skim Perkhidmatan Tukang Masak, Atendan Kesihatan Dan Pemandu Lokomotif Sabah

Muat Turun: Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9/2012

Pemakluman Urusan Pemangkuan Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W22 Ke Gred W26 Bagi Perkhidmatan Gunasama Persekutuan

Muat Turun : Surat Edaran: JPA.BK(S)(K)134/8/78-4(107)