Portal Rasmi Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia

Borang ini bertujuan untuk mendapatkan maklum balas pelanggan berhubung dengan pengamalan nilai-nilai murni di agensi kerajaan yang memberikan perkhidmatan kepada anda.

Berdasarkan pemerhatian semasa berurusan dengan Jabatan ini, anda diminta untuk menilai pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dengan jujur. Kajian ini adalah terbuka kepada pelanggan-pelanggan yang pernah berurusan dengan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

Maklumat yang dikumpul hanya untuk kajian ini sahaja dan sebarang maklumat yang diberikan adalah sulit dan akan dirahsiakan.

Maklum balas

Adalah dimaklumkan bahawa keputusan permohonan bagi Program Pertukaran Belia Malaysia-Korea Tahun 2013 boleh disemak melalui Portal Esila, http://esilav2.jpa.gov.my mulai 11 Oktober 2013 sehingga 11 November 2013.

 

Keputusan Muktamad Tender, Sebut Harga A, Sebut Harga B Dan Ebidding JPA. Senarai Terkini Sehingga 2 September 2014

Muat Turun: Senarai Keputusan Tender

 

 

Urusan Pertimbangan Kenaikan Pangkat Pegawai Kumpulan Pelaksana Perkhidmatan Gunasama Persekutuan Yang Telah Memangku Sebelum 31 Disember 2013

Muat Turun :

Pelaksanaan Urusan Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia

Muat Turun: Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2012