Portal Rasmi Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia

Borang ini bertujuan untuk mendapatkan maklum balas pelanggan berhubung dengan pengamalan nilai-nilai murni di agensi kerajaan yang memberikan perkhidmatan kepada anda.

Berdasarkan pemerhatian semasa berurusan dengan Jabatan ini, anda diminta untuk menilai pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dengan jujur. Kajian ini adalah terbuka kepada pelanggan-pelanggan yang pernah berurusan dengan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

Maklumat yang dikumpul hanya untuk kajian ini sahaja dan sebarang maklumat yang diberikan adalah sulit dan akan dirahsiakan.

Maklum balas

Sukacita dimaklumkan permohonan bagi Biasiswa Monbukagakusho : MEXT 2014 bagi Latihan Perguruan dibuka mulai 12 Februari 2014 sehingga 11 Mac 2014.

Baca lagi...

Urusan Penyimpanan Data/Borang LNPT Bagi Pegawai Skim Perkhidmatan Gunasama Persekutuan

Muat Turun Surat Edaran: JPA.BK 306/3/2/12 (55)

Urusan Pertimbangan Kenaikan Pangkat Pegawai Kumpulan Pelaksana Perkhidmatan Gunasama Persekutuan Yang Telah Memangku Sebelum 31 Disember 2013

Muat Turun :

Kuasa Menimbang Pelantikan Secara Pertukaran Sementara Dan Peminjaman Pegawai Awam Persekutuan

Muat Turun Surat Edaran: JPA (K)(S) 269/2/2 Klt.12/(40)