Portal Rasmi Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia

Urusan Pertimbangan Kenaikan Pangkat Pegawai Kumpulan Pelaksana Perkhidmatan Gunasama Persekutuan Yang Telah Memangku Sebelum 31 Disember 2013

Muat Turun :

Pelaksanaan Urusan Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia

Muat Turun: Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2012

Urusan Persediaan Pengumpulan Data Bagi Pegawai Kumpulan Pelaksana Perkhidmatan Gunasama Persekutuan Yang Telah Berkhidmat Tiga Belas (13) Tahun Dan Lebih Dalam Skim Perkhidmatan Dan Perkhidmatan Semasa

Muat Turun: Surat Edaran JPA.BK 53/19 Jld.5 (52)

Urusan Penyimpanan Data/Borang LNPT Bagi Pegawai Skim Perkhidmatan Gunasama Persekutuan

Muat Turun Surat Edaran: JPA.BK 306/3/2/12 (55)

Dimaklumkan Bahawa JPA Telah Membuka Talian Hotline Bagi Pertanyaan Berhubung Status Pertukaran Dan Penempatan Pegawai Perkhidmatan Gunasama Persekutuan Mulai 22 Julai 2013 (Isnin).

Nombor Hotline 03-8885 4907 Boleh Dihubungi Pada Waktu Pejabat Sahaja.