Sabtu, 19 Januari 2019
 
   
 
+
 
-
 
:
     
 • Perolehan
 • 1. Bagaimana untuk mendapatkan perolehan melalui sebut harga / tender di JPA?

  Sebut harga / tender akan diiklankan di:-

  • Laman web eP
  • Portal rasmi JPA;
  • Papan Kenyataan; dan
  • Surat khabar (bagi tender).

  Iklan berkenaan mengandungi perkara-perkara berikut:

  • Jabatan yang memanggil sebut harga;
  • Tajuk sebut harga; Syarat kelayakan penyebut harga;
  • Bidang/Kelas/Kepala Pendaftaran; dan
  • Tempat, tarikh dan waktu sebut harga diterima dan ditutup.

  Mana-mana syarikat yang berdaftar dengan Sistem ePerolehan akan dapat mencapai maklumat tersebut dan boleh menyertai sebut harga dan tender secara atas talian (on-line).

 • 2. Bagaimana untuk mendaftar dalam urusan waran perjalanan udara?

  Wakil syarikat perlu datang sendiri ke Sektor Perolehan dan Aset, Aras 9, Blok C1 dengan membawa profil syarikat dan dokumen-dokumen berkaitan serta cop syarikat;

  Maklumat syarikat akan didaftarkan dan Syarikat akan dihubungi berdasarkan maklumat yang diberikan.

 • 3. Bagaimana untuk mendapatkan perolehan secara pembelian terus di JPA?

  Wakil syarikat perlu datang ke Sektor Perolehan dan Aset, Aras 9, Blok C1 dengan membawa profil syarikat dan dokumen-dokumen berkaitan untuk tujuan pendaftaran dan Syarikat akan dihubungi untuk mendapatkan sebut harga berdasarkan kod bidang berkaitan.

icopejpm  icomsc  hrmis  intan  esila  esila  pencen  spa  jpm  Puspanita JPA