Sabtu, 19 Januari 2019
 
   
 
+
 
-
 
:
     
 • Home
 • FAQ
 • Training / Sponsorship
 • Melapor Diri / Penggantungan Kontrak / Program TAPS/ Program STAR
 • 1. Bagaimana saya boleh melapor diri?

  Article available only in Malay.

  Saudara/ saudari boleh melapor secara atas talian di capaian yang berikut:

  1. taip http://esilav2.jpa.gov.my
  2. Lihat pada Aplikasi Atas Talian
  3. Klik pada Modul Pemantauan Pelajar
  4. Klik pada Daftar Pengguna Baru
  5. Log-in, Klik ikon Lapor Diri, isi semua maklumat dan klik hantar
 • 2. Adakah lapor diri itu wajib dan siapakah yang dwajibkan melapor diri?

  Article available only in Malay.

  Lapor diri adalah diwajibkan kepada semua pelajar tajaan JPA dan tiada pengecualian.

 • 3. Apakah dokumen-dokumen yang diperlukan semasa melapor diri?

  Dokumen- dokumen yang diperlukan semasa melapor diri atas talian adalah :-

  • Salinan Ijazah/ Surat Pengesahan Senat Tamat Belajar;
  • Salinan transkrip peperiksaan; dan
  • Bukti permohonan pekerjaan dengan Pihak Berkuasa Melantik Persekutuan (contoh: Suruhanjaya Perkhidmatan Awam)
 • 4. Apa yang perlu saya lakukan sekiranya dokumen yang diperlukan tidak lengkap?

  Dokumen yang hendak dihantar perlulah lengkap dan sekiranya tidak, saudara/saudari perlu menghubungi Unit Pasca Pengajian untuk makluman pihak kami dengan segera.

 • 5. Adakah dokumen saya akan diproses sekiranya terdapat dokumen yang tidak lengkap?

  Tidak. Hanya dokumen lengkap sahaja yang akan diproses.

 • 6. Bilakah sepatutnya saya melapor diri?

  Pelajar-pelajar adalah diwajibkan untuk melapor diri di Jabatan ini dalam tempoh 30 hari dari tarikh tamat tajaan/ pengajian, mana-mana yang terdahulu.

 • 7. Adakah saya perlu melapor diri juga sekiranya saya GAGAL dan diberhentikan oleh pihak universiti?

  Saudara/ saudari perlu juga melaporkan diri di Unit Pasca Pengajian dan proses juga sama seperti mereka yang tamat dengan jayanya.

 • 8. Apakah yang perlu saya lakukan setelah menghantar semua dokumen lapor diri?

  Setelah saudara/ saudari menghantar dokumen yang lengkap, saudara/ saudari perlu menunggu panggilan temuduga atau peperiksaan daripada pihak SPA.

 • 9. Apakah tindakan yang akan diambil oleh pihak JPA sekiranya saya enggan melapor diri?

  Saudara/ saudari boleh dikenakan tindakan gantirugi kerana melanggar kontrak/ perjanjian yang telah ditandatangani iaitu dengan membayar semula segala perbelanjaan yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan secara lump sum ( sekaligus ) kepada pihak kerajaan.

 • 10. Jika saya mendapat tawaran untuk melanjutnya pelajaran ke peringkat lebih tinggi, apa yang perlu saya lakukan?

  Saudara/Saudari perlu menghantar Borang Permohonan Penggantungan Kontrak (J5) yang boleh didapati di laman sesawang http://esilav2.jpa.gov.my/.
  Saudara/Saudari juga perlu mengemukakan dokumen seperti berikut:

  • Surat tawaran daripada universiti; dan
  • Surat penajaan (Jika ada)

  Proses ini dipanggil sebagai penggantungan kontrak. Saudara/Saudari perlu melapor diri tamat pengajian dengan lengkap terlebih dahulu sebelum mengemukakan permohonan tersebut. Sebarang pertanyaan lanjut tentang penggantungan kontrak untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, boleh terus berhubung melalui maklumat yang diberikan di Borang J5.

 • 11. Apa itu Program TAPS?

  Program TAPS (Talent Acceleration In Public Service) adalah satu program melatih dan mengembangkan bakat pelajar-pelajar tajaan JPA yang cemerlang ke dalam perkhidmatan awam.

 • 12. Bagaimana saya boleh memohon untuk TAPS?

  JPA akan memilih pelajar untuk menyertai TAPS berdasarkan kecemerlangan akademik pelajar tersebut. Calon yang berjaya akan dihubungi Jabatan ini bagi mengikuti Program SAC (Student Assesment). Calon yang berjaya semasa mengikuti Program SAC akan ditawarkan tempat di dalam sektor awam selama 2 tahun. Sebarang makluman lanjut, saudara/saudari boleh layari laman web http://www.rsog.com.my.

 • 13. Apa itu Program STAR?

  Program STAR (Scholarship Talent Attraction And Retention) adalah satu program yang membenarkan pelajar tajaan JPA bekerja dengan syarikat sawasta yang terpilih memacu usaha Program Transformasi Kerajaan (GTP). Program ini adalah satu inisiatif bagi membolehkan pelajar tajaan JPA memenuhi syarat berkhidmat.

 • 14. Bila boleh saya menyertai Program STAR?

  Saudara/saudari boleh menyertai Program STAR hanya apabila saudara/saudari telah melapor diri ke Jabatan ini dan telah memohon sekurang-kurangnya 5 jawatan dengan SPA yang mana terkemudian. Saudara/saudari boleh mengakses www.star.talentcorp.com.my untuk makluman lanjut.

 • 15. Sekiranya saya merupakan pelajar tahun akhir, bolehkah saya menyertai program STAR?

  Tidak. Program STAR hanya boleh disertai oleh pelajar tajaan JPA yang telah melapor diri dan mendaftar dengan SPA sahaja.

 • 16. Sekiranya saya mendapat pekerjaan di bawah Program STAR, apa yang perlu saya buat?

  Saudara/saudari akan mendapat Surat Arahan Berkhidmat daripada JPA. Saudara/saudari perlu memberi maklum balas dengan mengemukakan surat akuan terima dan borang JPA/BMI/JANJI/J3 ke Jabatan ini.

 • 17. Apakah tindakan yang akan diambil oleh pihak JPA sekiranya saya tidak mengemukakan surat akuan terima dan borang JPA/BMI/JANJI/J3 ke JPA?

  Saudara/saudari akan mendapat Surat Peringatan untuk mengemukakan semua dokumen tersebut ke JPA. Sekiranya gagal, saudara/saudari boleh dikenakan tindakan gantirugi kerana melanggar kontrak/ perjanjian yang telah ditandatangani iaitu dengan membayar semula segala perbelanjaan yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan secara lump sum ( sekaligus ) kepada pihak kerajaan.

 • 18. Adakah saya wajib menyertai Program STAR?

  Anda wajib untuk mendaftar dengan Program STAR sebaik sahaja tamat tempoh 3 bulan anda melapor diri atau mendaftar dengan SPA, yang mana terkemudian.

 • 19. Apakah tindakan JPA Sekiranya saya enggan menyertai program STAR?

  Saudara/saudari akan diberi surat tunjuk sebab dalam tempoh 14 hari dari tarikh surat mendaftar dengan STAR dikeluarkan. Sekiranya tiada maklum balas daripada saudara/saudari, maka saudara/saudari boleh dikenakan tuntutan ganti rugi kerana enggan berkhidmat dengan agensi yang dipersetujui oleh Kerajaan seperti yang termaktub dalam Kontrak Biasiswa Persekutuan.

 • Account Balance Status
 • 1. How to check remaining balance?

  Loan borrower can check remaining balance via PSD Interactive Website. Only those who have received notice of claim can check their account statement.

          PSD Interactive Website: http://myself.jpa.gov.my/ .

 • Loan Repayment
 • 1. How to make loan repayment?

   1. Online payment
    • Online payment via maybank website: http://www.maybank2u.com.my.
    • Online direct debit payment from saving or current account for customers of Hong Leong Bank, Bank Islam, RHB Bank, CIMB Bank, Bank Rakyat, EON Bank, Al-Rajhi Bank and Affin Bank as listed by PMB on PosOnline Portal at http://www.posonline.com.my
   2. Standing Instruction

    Loan borrower need to inform their respective bank which offers this facility. Payment must be made to Director General of Public Service Malaysia.

   3. Bank Draft/Money Order/Cheque

    Payment must be made to Director General of Public Service Malaysia. Do provide name and PSD's reference number i.e IC number (old/new) at the back of Bank Draft/Money Order/Cheque

   4. Salary Deduction
    • PSD will issue a salary deduction instruction letter to loan borrowers employer. Loan borrower needs to fill up JPA(L)PP1 - pin1/98 form which is available at PSD website and submit to the address stated below.
    • Sekiranya terdapat perubahan alamat majikan, peminjam boleh terus menghubungi pegawai yang telah disenaraikan di dalam senarai pegawai yang boleh dihubungi seperti tertera di bawah.

   5. Payment over Post Office counters

    Cash payment can be made at all Computerised Post Office nationwide by using monthly bill. Monthly bill will be issued every month to loan borrowers with RM2.00 service charge per transaction. Every loan borrower who receives notice of claim will receive the bill within two months from the Date of Payment

   6. Cash

    Cash payment can be made at:-

    • Kaunter Bayaran Balik Pinjaman dan Gantirugi, Bahagian Pembangunan Modal Insan, Aras 4, Blok C1, Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62510 Putrajaya. No. Telefon 03-88853447;
    • Kaunter Bayaran Balik Pinjaman Dan Gantirugi, Suite 5.4, Level 5, Maju Junction Mall,1001 Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur. No Telefon: 03-26917590/03-26934120.

   

  PSD's Loan Repayment Management Unit address:

  KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM
  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN
  UNIT PENGURUSAN BAYARAN BALIK
  ARAS 4, BLOK C1, KOMPLEKS C
  PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
  62510, PUTRAJAYA.

 • What is Loan Repayment Criteria
 • 1. What are PSD study loan repayment criteria?

   1. All PSD sponsored students on loan basis must repay their loan to the government. The money will be utilized to sponsor new students. First Degree (Hons) student with Convertible Loan may apply for 75% discount from the approved loan amount subjected to:

    1. obtained at least Second Class Lower or 2.75 CGPA; and
    2. graduated within the stipulated period without any extention
   2. Students with normal loan must repay full amount loaned.
   3. Sponsored students at Integration/Diploma level must repay full amount loaned without any discount.
   4. Loan status in no circumstances can be converted into scholarship even for those passed with excellent result.
   5. For students with Convertible Loan who do not obtained expected result at para 2 or fail to finish study or discontinued sponsorship before finishing study have to repay full amount loaned without any discount.
   6. Duration and monthly installment payment will be determined by PSD. Discreation shall be given to:

    1. Reduce monthly installment payment at reasonable rate approved by PSD.
    2. Postpone payment for a certain period with reasonable facts and excuses with PSD approval
 • 2. Contact of Person :

  Officer Telephone Email
  Rusna Binti Yahya 03-88853451 rusna.yahya@jpa.gov.my
 • Action Must Be Taken By Borrowers
 • 1. What Action Must Be Taken By Loan Borrowers ?

  • Loan borrowers must repay after 6 months of graduation or have secured permanent job. Notice of claim will be issued to the loan borrowers for this purpose. Loan borrowers are advisable to notify PSD immediately in case of not receiving notice of claim after 6 months of graduations.

  • Loan borrowers with Convertible Loan, specifically at First Degree (Hons) level are required to submit a copy of official examination result/transcript and certified degree immediately for the purpose of payment discount consideration. A failure will result in 100% payment.

  • Loan borrowers are responsible to inform PSD of any change of address, including the guarantors’ with telephone number (home and office)as well as e-mail (if any).

  • Loan borrowers are required to summit JPA(L)PP1-Pindaan 1/98 form (this form will be attached to the notice of claim)

 • 2. Contact of Person :

  Officer Telephone Email
  Rusna Binti Yahya 03-88853451 rusna.yahya@jpa.gov.my
 • Alamat Pejabat Penasihat Latihan (PPL)
 • 1. Alamat Pejabat Penasihat Latihan

  BIL NEGARA
  ALAMAT PEJABAT
  1

  Wellington, New Zealand

  Malaysian High Comission,
  (Public Service Deparment),
  10, Washington Avenue Brooklyn,
  P.O. Box 9422 Wellington,
  New Zealand
  2

  Washington D.C., Amerika Syarikat

  Embassy Of Malaysia ,
  (Public Service Department),
  3516 International Court, N.W.,
  Washington, D.C. 20008,
  United State Of America
  3

  Moscow, Rusia

  Embassy Of Malaysia ,
  (Public Service Department),
  Mosfilmovskaya Ulitsa 50,
  117192 Moscow,
  Russian Federation
  4

  Tokyo, Jepun

  Embassy Of Malaysia In Japan ,
  (Public Service Department),
  20-16, Nanpeidai - Cho,
  Shibuya-Ku,
  Tokyo 150 0036
  5

  Sydney, Australia

  Consulate Of Malaysia ,
  Public Service Department,
  67, Victoria Road,
  Bellevue Hill ,
  NSW 2023 ,
  AUSTRALIA
  6

  Frankfurt, Jerman

  Consulate General Of Malaysia ,
  (Public Service Department),
  Level 18, Kastor ,
  Platz Der Einheit 1 ,
  60327 Frankfurt Am Main,
  Federal Republic Of Germany
  7

  Seoul, Korea Selatan

  Embassy of Malaysia,
  (Public Service Department),
  4-1 Hannam-dong ,
  Yongsan-ku,
  Seoul 140-884,
  Korea
  8

  London, United Kingdom

  High Commission Of Malaysia,
  Public Service Department (UK Office),
  30-34 Queensborough Terrace,
  London W2 3st
  9

  Paris, Perancis

  Embassy Of Malaysia,
  (Public Service Department),
  2, Bis Rue Benouvllie ,
  75116 Paris,
  Perancis
  10

  Prague, Republik Czech

  Embassy Of Malaysia ,
  (Public Service Department),
  Na Zatorce 675/30, Bubenec,
  160 00 Praha 6, Prague,
  Czech Republic
  11

  Kaherah, Mesir

  Embassy Of Malaysia ,
  (Public Service Department),
  21, El Aanab Street,
  Mohandessine, Giza,
  Cairo
  12

  Amman, Jordan

  Embassy Of Malaysia ,
  (Public Service Department),
  Lot 701 Tayseer Na'na'ah ,
  St. Off Umawiyyeen Street, Abdoun,
  P.O Box 5351 Amman,
  11183 Jordan
  13

  Chennai, India

  Consulate General Of Malaysia ,
  (Public Service Department),
  New No. 7 (Old No. 3), 1st Street,
  Cenotaph Road Tynempet, Chennai,
  600018 Tamil Nadu INDIA

icopejpm icomsc hrmis intan esila esila pencen spa jpm