Kandungan

  1. 20 AGENSI UTAMA MENGGUNAKAN HRMIS
  2. PERKEMBANGAN DATA HRMIS (2001 - 28 Mac 2014)
  3. STATISTIK EGL MENGIKUT KUMPULAN AGENSI DALAM SEKTOR AWAM
  4. STATUS PENGEMASKINIAN DATA KEMENTERIAN DAN PENTADBIRAN KERAJAAAN NEGERI
  5. GRED PENGEMASKINIAN REKOD PERIBADI & PROFIL PERKHIDMATAN KEMENTERIAN DAN PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI DAN AGENSI