Khamis, 30 Mac 2023
08 Ramadan 1444
biruhijauemasmerah

Pengumuman

 
 

Iklan Perolehan

 
 

Aktiviti @ JPA

Pesara

Penyelarasan Pencen 2% Setahun Mulai Tahun 2013

1. Siapakah yang layak menerima penyelarasan pencen 2 peratus?
2. Bilakah bayaran penyelarasan pencen sebanyak 2 peratus dibayar kepada pesara?
3. Adakah penyelarasan pencen 2 peratus dikira daripada amaun pencen atau amaun pencen asal (amaun pencen semasa bersara)?
4. Adakah pesara yang bersara pada 1/1/2016 layak menerima kenaikan 2 peratus pada tahun tersebut?
5. Sekiranya terdapat semakan gaji anggota sektor awam, adakah pesara akan menerima penyelarasan pencen berasaskan kenaikan gaji anggota sektor awam?
6. Bagaimanakah pengiraan penyelarasan 2 peratus?
7. Adakah ahli parlimen, ahli dewan negara dan hakim layak menerima penyelarasan sebanyak 2 peratus?

Urusan Pembayaran Pencen

1. Apakah prosedur sekiranya pesara ingin menukar bank pembayar pencen?
2. Apakah bayaran pencen bulanan melalui skim A dan skim B?
3. Apakah implikasi pencen di bawah skim B jika tidak dituntut selama 3 bulan atau lebih?
4. Bolehkah pencen dituntut oleh orang selain dari pesara / penerima pencen itu sendiri?
5. Apakah prosedur sekiranya pesara ingin menukar dari skim B ke skim A berwakil?
7. Senarai bank yang menyertai sistem pembayaran pencen melalui bank.
8. Bolehkah pesara di bawah Skim B bertukar kepada Skim A?

Pemberian Ex-Gratia Kematian

1.Apakah Ex-Gratia Kematian?
2. Apakah tujuan pemberian Ex-Gratia Kematian?
3. Siapakah yang layak diberikan Ex-Gratia Kematian?
4.Siapakah yang layak menerima Ex-Gratia Kematian?
5. Berapakah jumlah pemberian Ex-Gratia Kematian?
6. Bagaimana pembayaran Ex-Gratia Kematian dibuat?
7. Adakah Ex-Gratia Kematian menggantikan Ex-Gratia Terbitan/ Ex- Gratia Bencana Kerja?
8. Adakah waris pegawai perlu memohon bagi pemberian Ex-Gratia Kematian?

Urusan Persaraan

1. Apakah peranan dan tanggungjawab seorang bakal pesara?
2. Apakah yang perlu dilakukan sekiranya terdapat kenaikan pangkat, pergerakan gaji atau sebarang perubahan kepada perkhidmatan dan gaji akhir setelah bersara?
3. Adakah tempoh perkhidmatan sandaran boleh diambilkira untuk tujuan pengiraan faedah persaraan?
4. Bilakah ganjaran dan pencen akan dibayar bagi persaraan Atas Sebab Kesihatan (ASK)?
5. Apakah yang perlu dilakukan oleh ahli keluarga sekiranya pegawai meninggal dunia semasa dalam perkhidmatan?
6. Apakah yang perlu dilakukan sekiranya berlaku kematian dalam persaraan dan masih terdapat balu / duda atau anak yang masih layak menerima pencen terbitan?
7. Apakah yang perlu dilakukan sekiranya penerima pencen melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah pertama?
8. Adakah balu / duda yang dikahwini dalam persaraan layak menerima faedah terbitan?
9. Adakah balu / duda yang dikahwini selepas penswastaan syarikat layak menerima faedah terbitan?
11. Apakah Gantian Cuti Rehat (GCR)?
12. Bilakah GCR berkuatkuasa?
13. Siapakah yang layak menerima GCR?
14. Siapakah yang tidak layak menerima GCR?
15. Bagaimana pengumpulan cuti dibuat?
16. Formula pengiraan GCR?
17. Jabatan manakah yang membayar GCR?
18. Bilakah bayaran GCR dibuat?
19. Apakah kelayakan anak bagi pasangan yang berkahwin dalam perkhidmatan untuk menerima pencen terbitan?
20. Bolehkah pegawai/ pekerja mengumpul semua cuti rehat di tahun akhir perkhidmatan supaya dapat dikumpul untuk Gantian Cuti Rehat (GCR)?
21. Di manakah dokumen persaraan perlu dihantar?
24. Bagaimanakah prosedur menggantikan kad pesara yang hilang?
25. Adakah terdapat tempoh tertentu dalam menuntut Bayaran Mengurus Jenazah (BMJ)?
26. Saya seorang penjawat awam yang mengurus pencen pegawai/ anggota di Jabatan kami. Apakah nombor telefon dan emel yang boleh dihubungi?
27. Apa perlu waris lakukan apabila pesara atau penerima pencen meninggal dunia dan tidak lagi mempunyai waris yang layak menerima pencen terbitan?

Pertanyaan Umum

1. Saya adalah seorang pesara / penerima pencen terbitan dari Angkatan Tentera Malaysia (ATM), dimanakah saya boleh menyemak status permohonan saya?
2. Di manakah boleh saya menyemak baki pinjaman perumahan saya?
3. Bagaimanakah untuk bayaran balik pinjaman perumahan dibuat melalui potongan ganjaran/ pencen bulanan?
4. Bagaimana pesara boleh memaklumkan pertukaran alamat?
5. Apa kelebihan kad pesara?
6. Berapakah umur persaraan wajib bagi anggota perkhidmatan awam?
7. Bilakah seseorang anggota sektor awam boleh memohon persaraan pilihan?
8. Berapakah amaun pencen terendah?
9. Apakah pencen maksima?
10. Saya telah menerima kurniaan pingat dari istana, bolehkah saya menuntut bayaran balik pembelian pakaian istiadat dan tuntutan lain yang berkaitan?
11. Di manakah urusan pesara boleh diuruskan selain di JPA Putrajaya?
12. Adakah ibu seorang pegawai/ pekerja bujang dan telah meninggal dunia boleh menerima pencen terbitan?
14. Adakah saya tidak layak pencen jika berkhidmat kurang dari 25 tahun?
15. Adakah pegawai yang meletak jawatan layak menerima pencen?

Tuntutan Perubatan / Perjalanan

1. Siapakah yang layak memohon perbelanjaan bagi kemudahan perubatan?
2. Adakah pesara pihak berkuasa berkanun dan tempatan layak memohon perbelanjaan bagi kemudahan perubatan?
3. Apakah kemudahan perubatan yang boleh dituntut oleh pesara awam persekutuan?
4. Bagaimanakah tuntutan perbelanjaan bagi pembekalan ubat / peralatan perubatan boleh dibuat?
5. Apakah kelayakan tuntutan perjalanan bagi tujuan mendapatkan rawatan?

Sub-kategori