Jumaat, 07 Oktober 2022
10 Rabi'ul-Awwal 1444
biruhijauemasmerah

Pengumuman

 
 

Iklan Perolehan

 
 

Aktiviti @ JPA

Surat Edaran Tahun 2010

Pemusatan Kursus Generik Perundangan Ke Institut Latihan Kehakiman Perundangan Dan Kursus Generik Kewangan Ke Institut Perakaunan Negara

Muat Turun : Surat Edaran: JPA(S)(BPO)215/6 Ktl.22(7)

Urusan Pemangkuan Penolong Pegawai Tadbir Gred N27 Ke Gred N32 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan

Muat Turun : Surat Edaran: JPA(S)(K)134/8/57 Klt.3(28)

Urusan Kenaikan Pangkat Secara Khas Untuk Penyandang (KUP) Di Badan Berkuasa Berkanun Dan Pihak Berkuasa Tempatan

Muat Turun : Surat Edaran:JPA(S)NP134/8/1 Jld.23 (13)

Arahan Penempatan Dan Melaksanakan Tugas Jawatan Lebih Tinggi Tanpa Kelulusan Lembaga Kenaikan Pangkat

Muat Turun : Surat Edaran: JPA(S)NP.1348/1 Jld.21(55)

Penjelasan Mengenai Keperluan Bekerja Lebih Masa

Muat Turun : Surat Edaran: JPA(SARAAN)(S1619 Ktl.16(93)