Sabtu, 29 Februari 2020
06 Rejab 1441

Pengumuman

 
 

Iklan Perolehan

 
 

Aktiviti @ JPA

Facebook

Twitter

Instagram

Skim Perkhidmatan & Perjawatan

Skim Perkhidmatan & Perjawatan

1. Apakah Perbezaan Di antara “Contract For Service” (CFS) dengan Contract Of Service” (COF)?
2. Apakah perbezaan antara Kajian Penyusunan, Pengukuhan Perjawatan & Penubuhan Agensi Baru?
3. Apakah kaedah-kaedah digunakan BPO dalam menimbang permohonan bagi perubahan gred jawatan dan pengukuhan perjawatan?
4. Apakah Perbezaan Antara Gred Utama dan Gred Khas ?
5. Mengapakah “Jawatan Terbuka” masih diperlukan di dalam perkhidmatan awam?
6. Agensi Y (agensi tertutup) telah memaklumkan kepada JPA hanya terdapat dua (2) jawatan Akauntan diwujudkan pada gred W48 dan gred W41. Ini situasi ini menyukarkan pegawai di gred W41 untuk dinaikkan pangkat. Apakah langkah yang wajar diambil oleh JPA bagi menyelesaikan masalah ini?
7. Sebuah agensi berkanun mendakwa terdapat beberapa penyandang yang sudah berkhidmat lama tetapi masih tidak dinaikkan pangkat. Ini kerana tiada jawatan di gred kenaikan pangkat. Apakah nasihat yang boleh diberi kepada agensi?
8. Puan Suhana seorang Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N17 yang memangku Gred N22. Puan Suhana telah memohon supaya diletakkan sebagai Khas Untuk Penyandang (KUP). Adakah permohonan beliau layak dipertimbangkan?
9. Apakah maksud: - Agensi dengan saraan diasingkan dan dibebaskan - Agensi dengan saraan diasingkan tetapi tidak dibebaskan
10. Terdapat tiga orang calon telah dilantik ke jawatan Penolong Pegawai Sains Gred C27. Seorang calon memiliki kelayakan Diploma Sains daripada Universiti Teknologi MARA (UiTM), seorang calon memiliki kelayakan Diploma Teknologi Makmal daripada Universiti Sains Malaysia manakala seorang lagi calon memiliki kelayakan Diploma Teknologi Getah dan Plastik daripada UiTM. Persoalannya, berapakah gaji permulaan yang sewajarnya diterima oleh ketiga-tiga calon tersebut?
11. Adakah terdapat sumber rujukan berkaitan perbandingan pangkat Polis Diraja Malaysia (PDRM), Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dan Awam berpandukan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 25 Tahun 2009?
12. Apakah definisi dan tujuan Kelayakan Masuk Pelbagai (KMP) diwujudkan di dalam sesuatu skim perkhidmatan?
13. Apakah situasi/keadaan yang membolehkan sesebuah jabatan itu memohon untuk mewujudkan jawatan Khas Untuk Penyandang (KUP)?
14. Apakah tujuan menetapkan syarat kelulusan Bahasa Melayu?
15. Adakah proses pengambilan bagi jawatan-jawatan kritikal sebagai contoh Pegawai Perubatan turut dibekukan mengikut surat edaran JPA.BPO(S) 71/3/4-2 Jld.3(17) bertarikh 20 Mei 2011?
16. Definisi/ Terminologi Kumpulan Perkhidmatan yang sedang berkuat kuasa.
18. Seorang Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17 memiliki kelayakan diploma dalam bidang Perakaunan. Semasa dilantik, beliau telah diberi penetapan gaji permulaan pada P1T1. Adakah pegawai layak diberi penetapan gaji permulaan lebih tinggi mengikut kelayakan diploma dalam bidang Perakaunan yang dimiliki beliau iaitu pada P1T9?
19. Apakah syarat-syarat yang diperlukan bagi sesebuah jabatan/agensi membuat permohonan penambahan jawatan baru akibat kekurangan pegawai yang kritikal?
20. Adakah pengiklanan kekosongan sesuatu jawatan seperti Pegawai Tadbir Gred N41 yang menetapkan syarat kelayakan masuk ijazah sarjana muda, ijazah sarjana muda Kepujian atau Ijazah Sarjana Muda Undang-undang boleh diletakkan syarat-syarat lantikan khusus/ spesifik seperti kelayakan ijazah sarjana muda Komunikasi?
21. Kami merupakan penyandang yang berada di skim perkhidmatan Juruaudio Visual Gred N17. Bolehkah permohonan pelarasan gaji dibuat mengikut kelayakan akademik lebih tinggi yang dimiliki sedangkan jawatan disandang hanya memerlukan kelayakan SPM sahaja?
22. Mohon pihak JPA memberi perhatian dan menilai semula skim-skim perkhidmatan yang masih lagi belum ditambah baik seperti Penyelia Jeti Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM), berbanding Penyelia Asrama dan Penyelia Jurupakaian yang telah dinaik taraf kepada Kumpulan Sokongan Berkelayakan SPM.
23. Rujukan: