Sabtu, 11 Julai 2020
19 Zulkaedah 1441

Pengumuman

 
 

Iklan Perolehan

 
 

Aktiviti @ JPA

Facebook

Twitter

Prestasi

Laporan Nilaian Prestasi Khas (LNPK)

2.Siapakah yang perlu membuat LNPK?
3.Bagaimanakah untuk menentukan Pegawai Penilai (PP) dalam urusan LNPK?
4.Berapakah wajaran markah bagi LNPK dalam urusan kenaikan pangkat jika digunakan bersama LNPT?
5.Apakah rasional penggunaan LNPK?
6.Apakah kegunaan lain LNPK selain urusan kenaikan pangkat dan pemangkuan?

Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT)

1. Adakah pegawai lantikan kontrak perlu mengisi LNPT?
2. Bagaimanakah LNPT bagi pegawai yang dilantik pada hujung tahun?
3. Adakah pegawai yang bercuti tanpa gaji atau ditahan kerja perlu mengisi LNPT?
4. Bolehkah Pegawai Penilai Pertama (PPP) yang sama gred dengan Pegawai Yang Dinilai (PYD) membuat penilaian prestasi?
5. Bolehkan Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) meminda markah pegawai?

Tujuan & Prinsip Utama Dalam Melaksanakan Penilaian Prestasi

1. Apakah tujuan pelaksanaan sistem penilaian prestasi?
2. Apakah prinsip utama dalam melaksanakan penilaian prestasi?

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC)

1.Apakah dasar atau syarat pemberian anugerah perkhidmatan cemerlang (APC)

Rujukan - Pengurusan Prestasi

1. Dasar atau peraturan yang boleh dirujuk berkaitan pengurusan prestasi adalah seperti berikut:

Pergerakan Gaji Sebenar Semasa Cuti Belajar Bergaji Penuh (CBBP)

1. Apakah tujuan surat Rujukan JPA.BK ( S ) 306/4 Jld.2 ( 6 ) bertarikh 25 September 2019 dikeluarkan?
2. Adakah surat Rujukan JPA.BK ( S ) 306/4 Jld.2 ( 6 ) bertarikh 25 September 2019 ini terpakai kepada pegawai yang tidak menerima pakai Sistem Saraan Malaysia.
3. Apakah tarikh kuatkuasa surat Rujukan JPA.BK ( S ) 306/4 Jld.2 ( 6 ) bertarikh 25 September 2019?
4. Adakah Kementerian/Jabatan yang telah diberikan penurunan kuasa bagi meluluskan cuti belajar kepada pegawainya menggunakan PSD Form bagi sebarang tujuan lain?
5. Apakah pegawai yang diluluskan sebarang cuti belajar (CBBP/CBSG/CBTG) mempunyai markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) bagi tahun penilaian semasa?
6. Bagaimana pengurusan kenaikan pangkat dan permohonan kemudahan Biasiswa/Dermasiswa/Hadiah Latihan Persekutuan bagi pegawai yang tidak mempunyai markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) bagi tahun penilaian semasa?
7. Apakah had masa yang dibenarkan bagi pegawai yang sebelum ini tidak diberikan Pergerakan Gaji Tahunan sepanjang tempoh diluluskan cuti belajar untuk menuntut Pergerakan Gaji Tahunannya?
8. Dalam keadaan di mana pegawai terkesan layak menuntut Pergerakan Gaji Tahunannya namun telah meninggal dunia dalam perkhidmatan, adakah mana-mana orang contohnya pasangan, ahli keluarga, rakan, agensi terakhirnya atau sebagainya berhak menuntut hak tersebut bagi pihak pegawai?
1.Apakah tujuan pelaksanaan sistem penilaian prestasi?
2.Apakah prinsip utama dalam melaksanakan penilaian prestasi?
2.Siapakah yang perlu membuat LNPK?
3.Bagaimana untuk menentukan Pegawai Penilai (PP) dalam urusan LNPK?
4.Berapakah wajaran markah bagi LNPK dalam urusan kenaikan pangkat jika digunakan bersama LNPT?
5.Apakah rasional penggunaan LNPK?

Mengikut Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2009, kegunaan lain LNPK adalah seperti berikut:

  • Latihan;
  • Lantikan ke perkhidmatan lain;
  • Pelantikan kontrak;
  • Pinjaman; dan
  • Tukar sementara.

1.Adakah pegawai lantikan kontrak perlu mengisi LNPT?
2.Bagaimanakah LNPT bagi pegawai yang dilantik pada hujung tahun?
3.Adakah pegawai yang bercuti tanpa gaji atau ditahan kerja perlu mengisi LNPT?
4.Bolehkah Pegawai Penilai Pertama (PPP) yang sama gred dengan Pegawai Yang Dinilai (PYD) membuat penilaian prestasi?