Thursday, 01 October 2020
13 Safar 1442
  • Bahasa Melayu
  • English (United Kingdom)

Article available only in Malay.

Urusan Pemangkuan Berasaskan Kriteria Kecemerlangan Bagi Skim perkhidmatan Pegawai Latihan Vokasional (PLV) dan Penolong Pegawai Latihan Vokasional (PPLV), Perkhidmatan Gunasama Persekutuan Bagi Tempoh Julai Hingga Disember Tahun 2020

Download : Distributed Letter JPA.BK(S)328/3/2-1 Jld.8(31) / Appendix 1/ Appendix A / Appendix B / Appendix C / Form 1A 1B/ Form 2A 2B / Form 3A 3B