Monday, 19 April 2021
07 Ramadan 1442
bluegreengoldred

Article available only in Malay.

Urusan Pemangkuan Berasaskan Kriteria Kecemerlangan Bagi Skim Perkhidmatan Pegawai Latihan Vokasional Dan Penolong Pegawai Latihan Vokasional, Perkhidmatan Gunasama Persekutuan Bagi Tempoh Januari Hingga Jun Tahun 2021

Download : Distributed Letter JPA.BK.(S)328/3/2-1/ Appendix 1 / Form 1A1B / Form 2A2B/ Form 3A3B / Appendix A / Appendix B/ Appendix C