Wednesday, 29 May 2024
21 Dhu al-Qi'dah 1445
bluegreengoldred

Name From To
4 January 2021
YBhg. Dato' Abdul Halim bin Abdul Rahman

Timbalan Ketua Pengarah (Kawalan), Jabatan Imigresen Malaysia, Kementerian Dalam Negeri

Timbalan Ketua Setiausaha (Keselamatan), Kementerian Dalam Negeri

YBhg. Datuk Hisamuddin bin Mohd Sujak

Ketua Pengarah, Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi Nasional, Kementerian Perpaduan Negara

Timbalan Ketua Pengarah (Analisa), Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Datuk Kamis bin Samin

Ketua Pentadbir, Parlimen Malaysia, Jabatan Perdana Menteri

Ketua Pengarah, Biro Pengaduan Awam, Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Malaysia (GIACC), Jabatan Perdana Menteri

Puan Nor Yahati binti Awang

Jabatan Perkhidmatan Awam

Ketua Pentadbir, Parlimen Malaysia, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato' Jana Santhiran a/l Muniayan

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Pengangkutan

Ketua Sekretariat, Jawatankuasa Siasatan Tadbir Urus Perolehan dan Kewangan Kerajaan (STUPKK), Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato' Razali bin Mohamad

Timbalan Pengarah Belanjawan Negara, Pejabat Belanjawan Negara, Kementerian Kewangan

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Pengangkutan

Encik Md Radzi bin Hashim

Timbalan Setiausaha (Pengambilan & Perkhidmatan), Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran, Jabatan Perdana Menteri

Setiausaha, Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran, Jabatan Perdana Menteri

Puan Khairiah binti Ab Rasid

Pengarah, Bahagian Khidmat Pengurusan dan Sumber Manusia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Kementerian Kewangan

Timbalan Setiausaha (Pengambilan & Perkhidmatan), Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran, Jabatan Perdana Menteri

Encik Suliman bin Abd Rahman

Ketua Pengarah, Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perolehan, Kementerian Pendidikan Malaysia

Encik Jasri bin Kasim

Timbalan Ketua Pengarah (Operasi), Jabatan Pendaftaran Negara, Kementerian Dalam Negeri

Ketua Pengarah, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, Kementerian Dalam Negeri

YBrs. Dr. Yasmeen bin Yasim

Setiausaha Bahagian, Bahagian Hal Ehwal Imigresen, Kementerian Dalam Negeri

Ketua Kluster, Kluster Kepimpinan dan Pembangunan Eksekutif, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Jabatan Perkhidmatan Awam

Encik W. Husbi bin W. Mohd

Ketua Pegawai Eksekutif, Institut Keselamatan Awam (IPSOM), Kementerian Dalam Negeri

Setiausaha Bahagian, Bahagian Hal Ehwal Imigresen, Kementerian Dalam Negeri

Encik Abdul Haris bin Lakar

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan Kapasiti, Penggalakkan & Pembudayaan Usahawan, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi

Puan Zaeidah binti Mohamed Esa

Pengarah, Bahagian Penyelarasan, Kawalan & Pemantauan, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Bahagian Tenaga, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato' Mohd Zakaria bin Ibrahim

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pengurusan), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang

Yang Dipertua, Majlis Perbandaran Kuantan, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang

YBhg. Dato' Hamadan @ Hamdan bin Hussin

Yang Dipertua, Majlis Perbandaran Kuantan, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pengurusan), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang

Encik Roslan bin Mat Nong

Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan), Jabatan Hal Ehwal Veteran Malaysia, Kementerian Pertahanan

Pengarah, Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Sembilan, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

11 January 2021
Encik Sutekno bin Ahmad Belon

Ketua Pengarah, Jabatan Tenaga Manusia, Kementerian Sumber Manusia

Ketua Pengarah, Agensi Antidadah Kebangsaan, Kementerian Dalam Negeri


Latest Update : 23 February 2021