Wednesday, 19 June 2024
12 Dhu al-Hijjah 1445
bluegreengoldred

Name From To
1 January 2022
YBhg. Dato’ Azhar bin Arshad

Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Pembangunan), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang

Datuk Bandar, Majlis Bandaraya Seberang Perai,Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang

3 January 2022
YBhg. Datuk Ruzain bin Idris

Ketua Pengarah Penyiaran, Jabatan Penyiaran Malaysia, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia

Jabatan Perkhidmatan Awam

YBhg. Dato’ Haji Che Roslan bin Che Daud

Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan dan Pembangunan), Kementerian Wilayah Persekutuan

Ketua Pengarah Penyiaran, Jabatan Penyiaran Malaysia, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia

5 January 2022
YB Datuk Zaidi bin Johari

Pegawai Kewangan Negeri Melaka, Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Melaka Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka

Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka

YB Dato’ Ts. Kamel bin Mohamad

Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka

Jabatan Perkhidmatan Awam

YBhg. Dato’ Indera Noridah binti Abdul Rahim

Timbalan Ketua Setiausaha (Perpaduan), Kementerian Perpaduan Negara

Ketua Setiausaha, Kementerian Perpaduan Negara

YBhg. Dato’ Jana Santhiran a/l Muniayan

Timbalan Ketua Setiausaha (Alam Sekitar), Kementerian Alam Sekitar dan Air

Ketua Setiausaha, Kementerian Belia dan Sukan

17 January 2022
Encik Shamshuzaman bin Sulaiman

Pengarah Kanan, Sektor Perdagangan Pengedaran dan Perniagaan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

Pengarah, Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Perak, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Encik Leonard Wilfred Yussin

Timbalan Setiausaha Bahagian (Cukai Langsung dan  Antarabangsa), Bahagian Cukai, Kementerian Kewangan

Pegawai Kewangan Persekutuan Sarawak, Perbendaharaan Malaysia Sarawak, Kementerian Kewangan

Encik Mohd Saiful Sungkih bin Abdullah

Pegawai Kewangan Persekutuan Sarawak, Perbendaharaan Malaysia Sarawak, Kementerian Kewangan

Timbalan Setiausaha Bahagian (Sektor Dasar Pelaburan), Bahagian Pelaburan Strategik, Kementerian Kewangan

Encik Mohd Azman bin Ismail

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kewangan, Kementerian Kesihatan Malaysia

Timbalan Setiausaha Bahagian (Cukai Langsung dan Antarabangsa), Bahagian Cukai,

Kementerian Kewangan


Kemaskini Terakhir: 16 February 2022