Tuesday, 21 May 2024
13 Dhu al-Qi'dah 1445
bluegreengoldred

Name From To
1 January 2023
YBhg. Dato’ Mohamed Irwan bin Mansor

Setiausaha Sulit Kanan kepada YB Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Ekonomi), Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Bahagian K-Ekonomi, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

3 January 2023
Encik Badurunhisam bin Mohd Nor

Timbalan Pengarah Kanan, Cawangan Pengurusan Perkhidmatan Gunasama, Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Pengarah, Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Encik Jamalulail bin Abu Bakar

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Alam Sekitar, Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim

Pengarah, Bahagian Pembangunan Modal Insan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Encik Ahmad Azhan bin Mohd Noh @ Mohamed Nor

Timbalan Pengarah, Cawangan Operasi Perkhidmatan, Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Pengarah Kanan, Unit Khas Laporan Ketua Audit Negara dan Operasi Khas, Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Puan Jamilah binti Haji Hassan

Pengarah Kanan, Bahagian Integrasi Ekonomi ASEAN, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Pengarah Kanan, Bahagian Sokongan Perdagangan dan Industri, Kementerian Antarabangsa dan Industri

Encik Mohd Hassan bin Ahmad

Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Setiausaha Bahagian (Dasar Fiskal dan Pengurusan Hutang), Bahagian Fiskal dan Ekonomi, Kementerian Kewangan

YBhg. Dato’ Nor Sham binti Rahman

Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan Aduan), Biro Pengaduan Awam, Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC), Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pengurusan), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perak

Encik Muhabir bin Ibrahim

Timbalan Pengarah Kanan, Cawangan Operasi Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kepenjaraan, Antidadah dan RELA, Kementerian Dalam Negeri

Encik Imri Dolhadi bin Ab Wahab

Ketua Seksyen, Seksyen Pengurusan Pembiayaan, Bahagian Fiskal dan Ekonomi, Kementerian Kewangan

Pengarah, Bahagian Hal Ehwal Ekonomi, Sosial dan Pelaburan Strategik, Pejabat YAB Perdana Menteri, Jabatan Perdana Menteri

4 January 2023
YBhg. Datuk Seri Asri bin Hamidin @ Hamidon

Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Kementerian Kewangan

Jabatan Perkhidmatan Awam

YBhg. Datin Setia Nik Roslini binti Raja Ismail

Pengarah, Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Jabatan Perkhidmatan Awam

6 January 2023
YBrs. Dr. Sugumari a/p S.Shanmugam

Jabatan Perkhidmatan Awam

Pengarah Kanan, Bahagian Integrasi Ekonomi ASEAN, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

10 January 2023
Puan Murni binti Abdul Hamid

Setiausaha Bahagian, Bahagian Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri

Pengarah, Bahagian Hubungan Antarabangsa, Pejabat YAB Perdana Menteri, Jabatan Perdana Menteri

13 January 2023
Encik Noor Azman bin Abdul Rahman

Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan dan Pembangunan), Kementerian Pendidikan Malaysia

Setiausaha Bahagian, Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia

Puan Norashiken binti Ishak

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik, Kementerian Komunikasi dan Digital

Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan Strategik), Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

17 January 2023
YBhg. Datuk Lokman Hakim bin Ali

Ketua Setiausaha, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Ketua Setiausaha, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan

YBhg. Datuk Isham bin Ishak

Ketua Setiausaha, Kementerian Pengangkutan Malaysia

Ketua Setiausaha, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

YBhg. Dato’ Jana Santhiran a/l Muniayan

Ketua Setiausaha, Kementerian Belia dan Sukan

Ketua Setiausaha, Kementerian Pengangkutan

YBhg. Dato’ Seri Ir. Dr. Zaini bin Ujang

Ketua Setiausaha, Kementerian Alam Sekitar dan Air

Jabatan Perkhidmatan Awam

YBhg. Datuk Yusran Shah bin Mohd Yusof

Ketua Setiausaha, Kementerian Pendidikan Malaysia

Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Operasi), Jabatan Perkhidmatan Awam

YBhg. Dato’ Haji Rosli bin Isa

Ketua Setiausaha, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli

Ketua Setiausaha, Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim

YBhg. Datuk Hisamuddin bin Mohd Sujak

Timbalan Ketua Pengarah (Analisa), Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

Ketua Pengarah, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato’ Haslina binti Abdul Hamid

Ketua Setiausaha, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan

Jabatan Perkhidmatan Awam

30 January 2023
Encik Eris Jemadi bin Tajudin

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Khidmat Pengurusan dan Aset, Kementerian Dalam Negeri

Setiausaha Bahagian, Bahagian Industri Pertahanan, Kementerian Pertahanan

YBhg. Dato’ Johary bin Anuar

Datuk Bandar, Majlis Bandaraya Subang Jaya Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Puan Farah Adura binti Hamidi

Timbalan Ketua Pengarah (Tugas-tugas Khas Kabinet dan Parlimen), Pusat Governans, Integriti dan Anti Rasuah Nasional (GIACC), Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi), Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

YBhg. Datin Paduka Roslinah binti Md Jani

Timbalan Setiausaha Bahagian Kanan, Bahagian Kewangan, Kementerian Pendidikan Malaysia

Pengarah, Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Encik Noor Mohd Huzaila bin Abdul Majid

Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Setiausaha Bahagian Kanan, Bahagian Kewangan, Kementerian Pendidikan Malaysia

Puan Fazidah binti Mustafa

Setiausaha Bahagian, Bahagian Industri Pertahanan, Kementerian Pertahanan

Pengarah, Bahagian Governan IPTA, Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi

YBhg. Datuk Muhammad Yasir bin Yahya

Pengarah Tanah dan Galian, Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan, Jabatan Wilayah Persekutuan, Jabatan Perdana Menteri

Setiausaha Bahagian Bahagian Tanah,Ukur dan Geospatial, Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim


Last Update: 10 February 2023