Friday, 21 June 2024
14 Dhu al-Hijjah 1445
bluegreengoldred

Name From To
02 June 2014
YBhg. Datin Dr. Rosslina binti Ahmad Mokhtar

Timbalan Pengarah Kanan,
Cawangan Dasar dan Pembangunan,
Bahagian Pembangunan Modal Insan,
Jabatan Perkhidmatan Awam.

Pengarah,
Bahagian Pembangunan Modal Insan,
Jabatan Perkhidmatan Awam.

Encik Md Sani bin Latip

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (Pengurusan Pengajian Tinggi), Kementerian Pendidikan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi, Kementerian Pendidikan

Encik Sendeli bin Sebli

Ketua Seksyen(Proses dan Bayaran), Bahagian Pinjaman Perumahan, Kementerian Kewangan

Timbalan Setiausaha Bahagian (Sektor Operasi dan Kewangan), Bahagian Pinjaman Perumahan, Kementerian Kewangan

Encik Ahmad Suhaimi bin Endut

Timbalan Setiausaha Bahagian (Sektor Operasi dan Kewangan), Bahagian Pinjaman Perumahan, Kementerian Kewangan

Timbalan Setiausaha Bahagian (Sektor Tadbir Urus Korporat), Bahagian Syarikat Pelaburan Kerajaan, Kementerian Kewangan

05 June 2014
Encik Ahmad bin Osman

Setiausaha Bahagian (B),Bahagian Hal Ehwal Perhubungan Antara Kerajaan, Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri

Setiausaha Bahagian (A), Bahagian Hal Ehwal Perhubungan Antara Kerajaan, Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri

Encik Md Alias bin Yahaya

Timbalan Pengarah, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah Direktorat Eropah / Australasia / Afrika / Amerika Utara / Amerika Selatan, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

Encik Rohani bin Salleh

Perunding Kanan, Bahagian Transformasi Sektor Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam

Pejabat Pembangunan Negeri Johor, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

23 June 2014
YBhg. Dato’ Abdul Majid bin Kutiran

Pengarah Kanan, Bahagian Dasar Sektoral, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Pengarah Kanan, Bahagian Pembangunan Usahawan, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Puan Hiswani bin Harun

Pengarah Kanan, Bahagian Pembangunan Sektor Perkhidmatan, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Pengarah Kanan, Bahagian Dasar Sektoral, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Encik Ahmad Nazri bin Sulaiman

Setiausaha Bahagian, Bahagian Hubungan Antarabangsa, Kementerian Pendidikan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perancangan, Penyelidikan dan Penyelarasan Dasar, Kementerian Pendidikan

YBhg. Dato’ Haji Suhaimi bin Mohd Salleh

Pengarah, Pasukan Petugas Khas Persekutuan (Sabah/Labuan), Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri

Setiausaha Bahagian, Bahagian Sempadan Darat, Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri

Encik Rodzi bin Md Saad

Setiausaha Majlis Keselamatan Negeri Sabah, Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Pasukan Petugas Khas Persekutuan (Sabah/Labuan), Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri


Latest Update: 08 July 2014