Friday, 21 June 2024
14 Dhu al-Hijjah 1445
bluegreengoldred

Name From To
01 October 2014
YBrs. Dr. Aris bin Kasan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan

Jawatan Penempatan Khas, Jabatan Perkhidmatan Awam

YBhg. Datuk Haji Mohammad bin Mentek

Jawatan Penempatan Khas, Jabatan Perkhidmatan Awam

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan

Encik Ismail bin Che Hassan

Ketua Pasukan, Pasukan Perancangan Pembangunan Negara dan Dasar, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Ketua Unit, Unit Perumahan Penjawat Awam 1Malaysia (PAA1M), Jabatan Perdana Menteri

Puan Norison binti Ramli

Setiausaha Bahagian, Bahagian Industri Asas Tani, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Setiausaha Bahagian, Bahagian Industri Tanaman, Ternakan dan Perikanan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

YBhg. Dato’ Mohd Amin bin Ahmad Ahya

Pegawai Daerah, Pejabat Daerah dan Tanah Hulu Langat, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pengurusan), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Encik Hasnul bin Mohamed

Pegawai Daerah Seremban, Pejabat Daerah dan Tanah Seremban, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan

Ketua Eksekutif, Perbadanan Kemajuan Negeri, Negeri Sembilan (PKNNS), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan

Encik Mazmalek bin Mohamad

Ketua Seksyen, Bahagian Kemudahan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia

Ketua Pengarah, Jabatan Perlindungan Data Peribadi, Kementerian Komunikasi dan Multimedia

Puan Rosita binti Rahim

Head of Corporate Service (HCS,) MyWin Academy Berhad

Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam

05 October 2014
YBhg. Dato’ Haji Mohamad Roslan bin Harun

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang

Pengarah, Pejabat Pembangunan Negeri Pahang, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato’ Suhaimi bin Mohd Yunus

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang

09 October 2014
Encik Saiful Anuar bin Lebai Hussen

Pengarah, Seksyen Perkhidmatan Sosial, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Seksyen Infrastrukur dan Kemudahan Awam, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Encik Muhamad bin Idris

Timbalan Pengarah, Seksyen Pengagihan, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Seksyen Perkhidmatan Sosial, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Encik Abdul Halim bin Abdul Aziz

Timbalan Pengarah, Seksyen Industri Pembuatan, Sains dan Teknologi, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Pengarah, Seksyen Pengagihan, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

11 October 2014
YBhg. Datuk Mohd Zin bin Mansor

Pengarah, Jabatan Agama Islam Melaka, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka

Pegawai Kewangan Negeri Melaka, Pejabat Kewangan Negeri Melaka, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka

15 October 2014
YBhg. Dato’ Nik Nasarudin bin Mohd Zawawi

Pengarah, Majlis Sukan Pahang, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang

Pengarah, Pejabat Pembangunan Negeri Terengganu, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

16 October 2014
Puan Suriani binti Ahmad

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar, Kementerian Pertahanan

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar), Kementerian Pertahanan

YBhg. Dato’ Rani Ismail Hadi bin Ali

Timbalan Pengarah, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah I, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

27 October 2014
Encik Ibrahim bin Abdullah

Pengarah, Pejabat Pembangunan Negeri Kedah, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Setiausaha Bahagian Kanan, Bahagian Pembangunan, Kementerian Pertahanan

Encik Saadon bin Haji Othman

Setiausaha Bahagian, Bahagian Bidang Keberhasilan Utama Negara, Kementerian Dalam Negeri

Setiausaha Bahagian, Bahagian Khidmat Pengurusan & Aset, Kementerian Dalam Negeri

YBrs. Dr. Noor Zari bin Hamat

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Subsidi Petroleum Kenderaan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan

Encik Muhammad Salimi bin Sajari

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan

YBhg. Datuk Ahmad bin Loman

Pengarah, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia dan Khidmat Pengurusan, Institut Penyelidikan Sains dan Teknologi Pertahanan (STRIDE), Kementerian Pertahanan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Encik Jamil bin Rakon

Timbalan Pengarah Kanan, Cawangan Pengurusan Perkhidmatan Gunasama, Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Setiausaha Bahagian Kanan, Bahagian Kewangan Kementerian Pendidikan

Puan Noridah binti Abdul Rahim

Timbalan Pengarah, Sektor Perkhidmatan Tertinggi, Cawangan Pengurusan Perkhidmatan Gunasama, Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Pengarah Kanan, Cawangan Pengurusan Perkhidmatan Gunasama, Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam


Latest Update: 28 October 2014