Friday, 23 February 2024
13 Sha'aban 1445
bluegreengoldred

Name From To
01 January 2015
YBhg. Datuk Jayasiri a/l Jayasena

Pengarah Kanan (Strategi dan Pemantauan), Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Timbalan Ketua Setiausaha (Strategi dan Pemantauan), Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

YBrs. Dr. Mohd Khalid bin Abdul Samad

Pengarah, Bahagian Pembangunan Koperasi, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan

Ketua Pegawai Eksekutif, Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC), Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan

02 January 2015
Encik Puasa bin Md Taib

Setiausaha, Majlis Perbandaran Petaling Jaya, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Yang DiPertua, Majlis Perbandaran Sepang (MPSp), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Encik Mohd Sayuthi bin Bakar

Yang DiPertua, Majlis Perbandaran Sepang, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Yang DiPertua, Majlis Perbandaran Kajang, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

YBhg. Dato' Haris bin Kasim

Pegawai Daerah, Pejabat Daerah dan Tanah Sepang, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Pengarah, Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

YBhg. Dato' Nor Hisham bin Ahmad Dahlan

Pegawai Daerah, Pejabat Daerah dan Tanah Gombak, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Yang DiPertua, Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

YBhg. Datuk Ahmad Zaharin bin Mohd Saad

Pengarah, Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Datuk Bandar, Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

07 January 2015
YBhg. Datuk Wong Seng Foo

Pengarah Kanan, Bahagian Hubungan Ekonomi dan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Pengarah Kanan, Bahagian Dasar dan Rundingan Pelbagaihala, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Puan Normah binti Osman

Pengarah, Seksyen Penyelidikan, Bahagian Perancangan Strategik,Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Pengarah Kanan, Bahagian Hubungan Ekonomi dan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Encik Kudratullah Fatimy bin Afandi

Pengarah, Bahagian Pengurusan, Jabatan Peguam Negara, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Pinjaman Perumahan, Kementerian Kewangan

YBrs. Dr. Mary Wong Lai Lin

Jawatan Penempatan Khas, Jabatan Perkhidmatan Awam

Pengarah, Bahagian Pengurusan, Jabatan Peguam Negara, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Datuk Yahaya bin Mohamad

Pengarah, Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, Kementerian Dalam Negeri

09 January 2015
YBhg. Dato' Seri Zainal Rahim bin Seman

Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Operasi), Jabatan Perkhidmatan Awam

Ketua Pengarah, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri

15 January 2015
Encik Mansor bin Man

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan, Kementerian Pendidikan

Pengarah, Bahagian Pembangunan Organisasi, Jabatan Perkhidmatan Awam

19 January 2015
YBhg. Dato' Jalil bin Marzuki

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Kesihatan

Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Pembangunan), Jabatan Perkhidmatan Awam

YBrs. Dr. Ahmad Jailani bin Muhamed Yunus

Timbalan Ketua Pengarah (Penyiaran Strategik), Jabatan Penyiaran Malaysia, Kementerian Komunikasi dan Multimedia

Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Operasi), Jabatan Perkhidmatan Awam

Encik Saiful Anuar bin Lebai Hussen

Pengarah, Seksyen Infrastruktur dan Kemudahan Awam, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Kesihatan

Encik Azhar bin Noraini

Pengarah, Seksyen Alam Sekitar dan Sumber Asli, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Seksyen Infrastruktur dan Kemudahan Awam, Unit Perancang Ekonomi,Jabatan Perdana Menteri

Encik Mohamad Razif bin Abd Mubin

Timbalan Pengarah, Seksyen Alam Sekitar dan Sumber Asli, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Seksyen Alam Sekitar dan Sumber Asli, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato' Dr. Mohmad Isa bin Hussain

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Syarikat Pelaburan Kerajaan, Kementerian Kewangan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Syarikat Pelaburan Kerajaan, Kementerian Kewangan

Puan Hazanah binti A. Bakar

Timbalan Setiausaha Bahagian (Aset), Bahagian Pengurusan Aset Awam, Kementerian Kewangan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Strategik Badan Berkanun, Kementerian Kewangan

26 January 2015
YBhg. Dato’ Alwi bin Ibrahim

Timbalan Ketua Setiausaha (Keselamatan), Kementerian Dalam Negeri

Ketua Setiausaha, Kementerian Dalam Negeri


Latest Update: 12 February 2015