Sunday, 16 June 2024
09 Dhu al-Hijjah 1445
bluegreengoldred

Name From To
02 Febuary 2016
YBhg. Dato’ Siti Zauyah binti Mohd Desa

Pengarah Pejabat Belanjawan Negara Kementerian Kewangan

Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan (Dasar) Kementerian Kewangan

YBhg. Dato’ Ahmad Badri bin Mohd Zahir

Setiausaha Bahagian Bahagian Pelaburan Strategik Kementerian Kewangan

Pengarah Pejabat Belanjawan Negara Kementerian Kewangan

YBhg. Dato’ Sri Mustafa bin Haji Ibrahim

Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Kementerian Dalam Negeri

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar) Kementerian Dalam Negeri

YBhg. Dato’ Sakib bin Kusmi

Timbalan Ketua Pengarah (Kawalan) Jabatan Imigresen Kementerian Dalam Negeri

Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Kementerian Dalam Negeri

YBhg. Dato’ Roslan bin Harun

Pengarah Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Pahang Unit Penyelarasan Pelaksanaan JabatanP erdana Menteri

Pegawai Kewangan Negeri Pahang Pejabat Pegawai Kewangan Negeri Pahang Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang

Encik Mazmalek bin Mohamad

Ketua Pengarah Jabatan Perlindungan Data Peribadi Kementerian Komunikasi dan Multimedia

Setiausaha Bahagian Bahagian Teknologi Komunikasi Kementerian Keomunikasi dan Multimedia

Encik Abd Aziz bin Md Nor

Setiausaha Bahagian Bahagian Perolehan Kementerian Dalam Negeri

Setiausaha Bahagian Bahagian Perancangan Strategik Kementerian Dalam Negeri

YBhg. Dato’ Abu Bakar bin Said

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan) Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perak

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pengurusan) Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perak

Puan Nor Eni binti Ismail

Ketua Penolong Pengarah Belanjawan Pejabat Belanjawan Negara Kementerian Kewangan

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan) Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perak

Encik Mohd Shafie bin Jusoh

Setiausaha Bahagian Bahagian Kemajuan Tanah dan Wilayah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Setiausaha Bahagian Bahagian Infrastruktur Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Encik John Patrick Antonysamy

Ketua Seksyen Perundingan (WTO, FTAS, OECD) Bahagian Antarabangsa Kementerian Kewangan

Timbalan Setiausaha Bahagian (Galakan Cukai dan Sektoral) Bahagian Cukai Kementerian Kewangan

Puan Noor Afifah binti Abdul Razak

Setiausaha Bahagian Bahagian Regulatori Perkhidmatan Air Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air

Setiausaha Bahagian Kanan Bahagian Tenaga Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air

Puan Habshah binti Ali

Setiausaha Bahagian Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi

Setiausaha Bahagian Kanan (Pengurusan) Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

YBhg. Dato’ Ibrahim bin Haji Ahmad

Yang Dipertua Majlis Perbandaran Teluk Intan Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perak

Setiausaha Bahagian Bahagian Perolehan Kementerian Dalam Negeri

10 Febuary 2016
Encik Suhaime bin Mahbar

Pengarah Bahagian Penyelidikan Pengurusan Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Jabatan Perdana Menteri

Pengarah Bahagian Penyelidikan, Perancangan dan Dasar Jabatan Perkhidmatan Awam

16 Febuary 2016
YBhg. Dato’ Azizan bin Sidin

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar) Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar) Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Encik Mohd Sallehhuddin bin Hassan

Ketua Pengarah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar) Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Encik Zainal Azman bin Abu Seman

Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pelaksanaan Operasi Agensi Pengurusan Bencana Negara Jabatan Perdana Menteri

Encik Boniface Anak Edwin Manung

Timbalan Pengarah Seksyen Bajet Pembangunan Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri

Pengarah Seksyen Khidmat Pengurusan Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato’ Ibrahim bin Abdullah

Pengarah Bahagian Keselamatan dan Pasport Jabatan Imigresen Kementerian Dalam Negeri

Timbalan Ketua Pengarah (Kawalan) Jabatan Imigresen Kementerian Dalam Negeri

Encik Ahmad Suaidi bin Abdul Rahim

Pegawai Daerah Gombak Pejabat Daerah dan Tanah Gombak Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Pengarah Tanah dan Galian Negeri Selangor Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Encik Abdul Jalil bin Jamadil Akhir

Pengarah Seksyen Kesihatan, Pendidikan dan Sosial Unit Kerjasama Awam Swasta Jabatan Perdana Menteri

Pengarah Kanan Seksyen Dasar dan Perancangan Strategik Unit Kerjasama Awam Swasta Jabatan Perdana Menteri

Encik Shaharuddin bin Abu Sohot

Setiausaha Bahagian Bahagian Naik Pangkat dan Tatatertib Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Penguatkuasaan Maritim Jabatan Perdana Menteri

Encik Ab Alim bin Abdullah

Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Inspektorat Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi

Setiausaha Bahagian Bahagian Kewangan Kementerian Pendidikan Tinggi


Latest Update: 25 Febuary 2016