Saturday, 13 July 2024
06 Muharram 1446
bluegreengoldred

Name From To
01 March 2016
YBhg. Dato' Zulkifli bin Yaacob

Yang DiPertua, Majlis Perbandaran Kuantan, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang

Pengarah, Pejabat Pembangunan Negeri Pahang, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Encik Isham bin Ishak

Timbalan Ketua Eksekutif SMECorp. Malaysia, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Timbalan Ketua Setiausaha (Perdagangan), Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

15 March 2016
YBhg. Dato' Sri Alias bin Haji Ahmad

Ketua Setiausaha, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan

Setiausaha, Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato' Sri Jamil bin Haji Salleh

Ketua Setiausaha, Kementerian Belia dan Sukan

Ketua Setiausaha, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan

YBhg. Dato' Lokman Hakim bin Ali

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Belia dan Sukan

Ketua Setiausaha, Kementerian Belia dan Sukan

YBhg. Datuk Harjeet Singh a/l Hardev Singh

Timbalan Ketua Setiausaha (Teknologi Hijau dan Air), Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air

Ketua Pengarah, Biro Pengaduan Awam, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato' Dr. Mohd Ali bin Mohamad Nor

Timbalan Ketua Setiausaha I (Pengurusan Sumber Asli), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi), Kementerian Komunikasi dan Multimedia

YBhg. Dato' Dr. Tan Yew Chong

Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan II), Unit Kerjasama Awam Swasta, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Setiausaha (Teknologi Hijau dan Air), Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air

Encik Gho Peng Seng

Timbalan Setiausaha Bahagian, Seksyen Analisa dan Pelaporan, Bahagian Pengurusan Strategik Badan Berkanun, Kementerian Kewangan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Strategik Badan Berkanun, Kementerian Kewangan

YBrs. Dr. Yusof bin Ismail

Timbalan Setiausaha Bahagian (Sektor Komersial), Bahagian Syarikat Pelaburan Kerajaan, Kementerian Kewangan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pelaburan Strategik, Kementerian Kewangan

YM Raja Muhammad Azhan bin Raja Muhammad

Timbalan Pengarah, Seksyen Perkhidmatan Sosial, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan II), Unit Kerjasama Awam Swasta, Jabatan Perdana Menteri

Encik Zamri bin Misman

Timbalan Pengarah, Sektor Perkhidmatan Pengurusan Tertinggi, Cawangan Pengurusan Perkhidmatan Gunasama, Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Pengarah, Bahagian Pengurusan, Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan, Jabatan Perdana Menteri

Encik Suhaimi bin Jusoh

Timbalan Pengarah (Pengurusan), Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu, Kementerian Kesihatan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa, Kementerian Kesihatan

Encik Veejendran a/l Ramdas

Penyelaras NKRA, Unit NKRA, Kementerian Pengangkutan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Darat dan Logistik, Kementerian Pengangkutan

Puan Suhara binti Salleh

Ketua Penolong Pengarah Belanjawan, Pejabat Belanjawan Negara, Kementerian Kewangan

Timbalan Setiausaha Bahagian (Pengurusan dan Pemantauan Pelaburan), Bahagian Pelaburan Strategik, Kementerian Kewangan

Puan Fikriah binti Haji Abd Rahman

Timbalan Pengarah, Jabatan Akauntan Negara, Kementerian Kewangan

Timbalan Setiausaha Bahagian (Sistem Perolehan, Maklumat & Pendaftaran), Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan

YBhg. Datin Rashidah binti Mohd Sies

Ketua Penolong Setiausaha, Bahagian Syarikat Pelaburan Kerajaan, Kementerian Kewangan

Timbalan Setiausaha Bahagian (Sektor Komersial), Bahagian Syarikat Pelaburan Kerajaan, Kementerian Kewangan

17 March 2016
Encik Jamil bin Rakon

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Pendidikan

Encik Sutekno bin Ahmad Belon

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perkhidmatan Air, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air

Setiausaha Bahagian Kanan, Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa, Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi

Encik Ooi Seong Kang

Timbalan Ketua Kluster, Kluster Pengajian Pembangunan Pengurusan dan Inovasi, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Pengarah, Bahagian Penyelidikan Pengurusan, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri

24 March 2016
Encik Wong Toon Keng

Jawatan Penempatan Khas, Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Pengarah Kanan, Sektor Kolaborasi Strategik dan Hubungan Antarabangsa, Bahagian Penyelidikan, Perancangan dan Dasar, Jabatan Perkhidmatan Awam

25 March 2016
Tuan Haji Fakhrul Razi bin Ab Wahab

Pengarah, Pejabat Pilihan Raya Negeri Kelantan, Suruhanjaya Pilihan Raya

Pengarah, Pejabat Pilihan Raya Negeri Johor, Suruhanjaya Pilihan Raya


Latest Update : 24 March 2016