Thursday, 30 May 2024
22 Dhu al-Qi'dah 1445
bluegreengoldred

Name From To
01 August 2016
Encik Luqman bin Ahmad

Timbalan Pengarah, Seksyen Pembangunan Modal Insan, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Sekretariat Majlis Ekonomi, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

05 August 2016
YBhg. Dato’ Sri Ir. Dr. Zaini bin Ujang

Ketua Setiausaha, Kementerian Pendidikan Tinggi

Ketua Setiausaha, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air

YBhg. Tan Sri Dr. Noorul Ainur binti Mohd Nur

Ketua Setiausaha, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Ketua Setiausaha, Kementerian Pendidikan Tinggi

YBhg. Dato’ Dr. Mohd Azhar bin Haji Yahaya

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar), Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Ketua Setiausaha, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

YBhg. Dato’ Kamel bin Mohamad

Setiausaha Bahagian Kanan, Bahagian Perancangan, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Pendidikan Tinggi

08 August 2016
YBrs. Dr. Mohd Mokhtar bin Tahar

Setiausaha Bahagian, Bahagian Industri, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Setiausaha Bahagian Kanan, Bahagian Perancangan, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Puan Sugumari a/p Shanmugam

Timbalan Pengarah, Bahagian Penyelidikan, Perancangan dan Dasar Jabatan Perkhidmatan Awam

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kemajuan Industri Sawit dan Sago, Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi

10 August 2016
Tuan Haji Alias bin Mamat

Setiausaha Bahagian, Urusetia Lembaga Parol, Kementerian Dalam Negeri

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kawalan Penerbitan dan Teks Al-Quran, Kementerian Dalam Negeri

Encik Kamarudin bin Abdullah

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan, Kementerian Kesihatan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset, Kementerian Pendidikan

13 August 2016
YBhg. Datuk Mohd Zuki bin Ali

Ketua Pengarah, Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri

Setiausaha Persekutuan Sarawak, Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato’ Jalil bin Marzuki

Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Pembangunan), Jabatan Perkhidmatan Awam

Ketua Pengarah, Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato’ Mohtar bin Mohd Abd Rahman

Pengarah, Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Pembangunan), Jabatan Perkhidmatan Awam

15 August 2016
Datu Jabidah binti Monseri

Pegawai Kewangan Persekutuan Sarawak Kementerian Kewangan

Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan), Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Kementerian Dalam Negeri

17 August 2016
Encik Hasnol Zam Zam bin Ahmad

Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan ), Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Kementerian Kewangan

Encik Kua Abun

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar Sumber Manusia, Kementerian Sumber Manusia

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar), Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

18 August 2016
Encik Mohd Rosli bin Haji Abdullah

Ketua Pengarah, Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Industri, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

21 August 2016
YBrs. Dr. Noraisah binti Spahat

Bahagian Transformasi Sektor Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam

Pengurus Besar (Ekonomi), Jabatan Kesinambungan Bisnes Johor Corporation (JCORP)

22 August 2016
YBhg. Dato’ Nazirruddin bin Abd Rahman

Ketua Pasukan, Pasukan Petugas Pemantau Projek, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Ketua Pegawai Eksekutif, Unit Pelaksanaan Projek Awam, Jabatan Perdana Menteri

29 August 2016
Puan Noridah binti Abdul Rahim

Timbalan Pengarah Kanan, Cawangan Pengurusan Perkhidmatan Gunasama, Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Pengarah, Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam


Latest Update : 6 September 2016