Friday, 21 June 2024
14 Dhu al-Hijjah 1445
bluegreengoldred

Name From To
05 December 2016
YBhg. Datuk Ab Ghaffar bin A Tambi

Timbalan Ketua Setiausaha (Kebudayaan), Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan

Ketua Setiausaha, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan

Encik Nor Azri bin Zulfakar

Timbalan Pengarah I, Seksyen Pembangunan Modal Insan, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Johor, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Encik Aminurrahim bin Mohamed

Timbalan Pengarah, Cawangan Dasar dan Maklumat, Bahagian Pembangunan Organisasi, Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Pengarah Kanan, Cawangan Dasar dan Maklumat, Bahagian Pembangunan Organisasi, Jabatan Perkhidmatan Awam

Encik Abd Rahman bin Johor

Pegawai Daerah, Pejabat Daerah dan Tanah Jempol, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan

Pengarah Tanah dan Galian Negeri Pulau Pinang, Pejabat Tanah dan Galian Negeri Pulau Pinang, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang

Encik Kumaresan a/l Karuppiah

Timbalan Pengarah, Sektor Pemantauan, Unit Strategi Nasional, Kementerian Kewangan

Timbalan Pengarah Kanan (Penilaian), Unit Strategi Nasional, Kementerian Kewangan

Puan Mastura binti Ahmad Mustafa

Pengarah, Bahagian Dasar Perdagangan dan Perundingan Pelbagai Hala, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Pengarah Kanan, Bahagian Kerjasama Ekonomi ASEAN, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Encik Rosli bin Yaakub

Ketua Unit Parlimen, Bahagian Strategi Korporat dan Komunikasi, Kementerian Kewangan

Timbalan Setiausaha Bahagian, Seksyen Perancangan Strategik, Bahagian Strategi Korporat dan Komunikasi, Kementerian Kewangan

9 December 2016
Puan Rosida binti Jaafar

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan Strategik, Kementerian Wilayah Persekutuan

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan dan Sosio-ekonomi), Kementerian Wilayah Persekutuan

Encik M Noor Azman bin Taib

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan Sosio-Ekonomi, Kementerian Wilayah Persekutuan

Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan dan Pembangunan), Kementerian Wilayah Persekutuan

14 December 2016
YBhg. Dato' Wan Ahmad Dahlan bin Hj. Ab. Aziz

Pengarah, Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Istana Negara

25 December 2016
YBrs. Dr. Mary Wong Lai Lin

Felo Penyelidik Kanan (Pembangunan Sosial), Sub-kluster Penyelidikan Kluster Penyelidikan Pembangunan dan Dasar, Insitut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Ketua Pengarah, Jabatan Tenaga Manusia, Kementerian Sumber Manusia

30 December 2016
YBhg. Datuk Rostam Affendi bin Salleh

Pengarah Direktorat Strategik I, Unit Khas Strategik, Jabatan Perdana Menteri

Ketua Pengarah, Unit Khas Strategik, Jabatan Perdana Menteri


Deployment of JUSA: 24 January 2017